Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Nazwa drogi: 
Kant Klasyczny
Wycena: 
VI+
Styl: 
Solo
Data: 
2019-09-16
Uwagi: 
Zakończenie na szczycie kombinacją Komarnickiego z trzema odcinkami nowego terenu, o trudnościach osiągających stopień V+.
Kto: 
Mariusz Biedrzycki
Klub: 
niezrzeszony