Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zadnia Jaworowa
Miejsce: 
Mały Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Północna ściana
Wycena: 
III
Czas: 
30min
Data: 
2020-06-28
Uwagi: 
WHP2405. Wycof z górnej części ściany spod wariantu J z powodu deszczu (w poprzek ściany do Żlebu Koziczyńskiego).
Kto: 
Greg