Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Motyki
Wycena: 
IV
Styl: 
klasyczny
Czas: 
3h
Data: 
2020-08-06
Kto: 
Stanisław Sroka, Adam Jędrzyk