Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Galeria Gankowa
Nazwa drogi: 
Klasyczna
Wycena: 
IV
Czas: 
26min
Data: 
2020-08-14
Uwagi: 
Drogę przeszedłem w jednym ciągu w 26 minut licząc od kociołka pod ścianą. Nie planowałem wspinania na czas, ale wyjątkowo wcześniej rano zaczęło się chmurzyć, co było dobrym motywatorem do działania. Pod ścianą z powrotem byłem w 50 minut od startu w drogę. Bawią mnie niezwykle komentarze na jej temat sugerujące "słabą jakość skały". Świadczą one wyłącznie o komentujących, którzy... niewiele w Tatrach widzieli.
Kto: 
Greg