Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Galeria Gankowa
Nazwa drogi: 
Filar Puškáša
Wycena: 
V-
Czas: 
50min
Data: 
2020-08-16
Uwagi: 
Drogę zrobiłem jednym ciągiem w 50 minut od kociołka pod ścianą licząc. "Słynny" trawers w lewo to zaledwie kilka ruchów po dobrych chwytach według mnie zasługujących maksymalnie na V-. Innych piątek nie stwierdziłem. Drogę kończyłem "zacięciem z hakami" wspólnym dla Stanisławskiego, Polskiej Drogi i Puškáša właśnie.
Kto: 
Greg