Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Mnich
Nazwa drogi: 
Droga Orłowskiego
Wycena: 
V
Data: 
2020-07-11
Uwagi: 
Wycof z powodu załamania pogodowego
Kto: 
Robert Robakiewicz (prowadzenie) i Michał Sławiński
Klub: 
KW Bydgoszcz