Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Wariant do Primula Minima
Wycena: 
V-
Styl: 
OS
Czas: 
3 H
Data: 
2020-09-13
Uwagi: 
Zrobiony wariant na lewo do drogi Primula Minima. Wariant na pewno już wcześniej chodzony - nie znaleziono w źródłach pisanych. Kilka haków w trudnościach. Odczucia trudności około: V- Przebieg drogi zaznaczono na zielono: https://drive.google.com/file/d/1tt0cnz9_EY27bDfqaYmLHjuxHXGsjggo/view
Kto: 
Szwagry