Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Skrajne Solisko
Nazwa drogi: 
Labirynt Fauna
Wycena: 
IV
Wycena uzupełniająca: 
IV A1
Czas: 
10
Data: 
2013-01-28
Uwagi: 
Wysokość ściany 350 m
Kto: 
Andrzej Pronobis, Marek Pronobis, Marianna Madry
Klub: 
Katowice