Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Turnia nad Skokiem
Nazwa drogi: 
Pre Jarku
Wycena: 
IX-
Wycena uzupełniająca: 
VIII+/IX-
Styl: 
PP
Data: 
2021-08-15
Uwagi: 
Piękna droga, lita skała. Wyciągi V+, IX-, VIII, V. Niewątpliwie drugi wyciąg to perełka.
Kto: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos