Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Złomisk
Miejsce: 
Wielki Siarkan
Nazwa drogi: 
Siarkańska grań
Wycena: 
III
Data: 
2021-08-20
Uwagi: 
Wejście na Złomiską Turnię drogą WHP 1289 dalej granią do Siarkańskiej Przełęczy.
Kto: 
Piotr Grzyś, Magdalena Kasprzyk
Klub: 
KW Zakopane