Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Mały Lodowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena: 
V
Styl: 
OS
Data: 
2021-09-11
Kto: 
Bartek Muracki, Magda Rukszan
Klub: 
UKA