Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Miejsce: 
Batyżowiecki Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Čihuli
Wycena: 
V+
Data: 
2021-10-02
Kto: 
Grzegorz Biedroński, Sławomir Piwowarski
Klub: 
KW Kraków / AKPT