Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Rebelia
Wycena: 
VI+
Styl: 
OS
Data: 
2022-07-23
Kto: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos