Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Wielicka
Miejsce: 
Gerlach
Nazwa drogi: 
Kupczyk
Wycena: 
VI+
Czas: 
3h
Data: 
2022-08-07
Uwagi: 
Droga wiedzie dość ewidentnymi formacjami. Na każdym stanie po 1 haku z możliwością dołożenia czegoś własnego oraz 1 hak w kluczowym miejscu
Kto: 
Jacek i Michał