Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Turnia nad Skokiem
Nazwa drogi: 
Petrolín-AA
Wycena: 
IV+
Styl: 
AF
Data: 
2022-08-06
Kto: 
Tomasz Kręcioch, Adriana Zemanek
Klub: 
Klub Wysokogórski Kraków