Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Skrajna Garajowa Ławka
Nazwa drogi: 
Kamzikov žlab
Wycena: 
IV
Wycena uzupełniająca: 
WI 4
Styl: 
os
Czas: 
6h
Data: 
2023-03-18
Uwagi: 
Prawdopodobnie jedno z niewielu przejść zimowych całości drogi jeśli nie pierwsze, gdyż autorzy pierwszego przejścia V.Appel i S.Horn 12.3.1976 r.przeszli jedynie dolną część drogi vide Cywiński - WC t14/158. Po wyjściu na Skrajną Garajową Ławkę trawers Garajową Obwodnicą do żlebu z dr 151 wg przewodnika Władka.
Kto: 
Jan Świder i Tadeusz Grzegorzewski