Podsumowanie sezonu letniego 2017

Zapraszamy do lektury podsumowania sezonu letniego, które ukazało się w Taterniku.