Podsumowanie sezonu letniego 2013, wezwanie

Podsumowanie sezonu letniego 2013, wezwanie

Wkrótce będę musiał zamknąć podsumowanie lata dla kwartalnika Tatry.

Na ile będzie odpowiadać taternickiej rzeczywistości zależy także od tego,

czy udostępniłeś swoje przejścia. 

Proszę - sięgnij po swój zeszyt wyjść!

Napisz: adamniemalysz@gmail.com

lub wpisz: www.tatry.przejscia.pl