Akt poparcia inicjatywy 'Tatry przejścia'

 

Akt poparcia inicjatywy 'Tatry przejścia'

 

My niżej podpisani deklarujemy poparcie i chęć wspierania celu inicjatywy 'Tatry przejścia' jakim jest:

 

  • Stworzenie bazy przejść taternickich, dokumentującej przejścia w całych Tatrach, tak polskich jak i słowackich, obrazującej osiągnięcia indywidualne, klubowe, ukazującej rzeczywisty rozwój i poziom taternictwa (także jaskiniowego i skiturowego).

 

Dostrzegamy historyczny charakter tego przedsięwzięcia, ze świadomością roli Tatr w życiu regionu, jak i w życiu ludzi którym są bliskie. Swoim poparciem chcemy przyczynić się do promowania inicjatywy 'Tatry przejścia', co pomoże w zebraniu środków na jej kontynuowanie, i w podjęciu szeregu działań takich jak:

 

  • Wdrażanie skutecznych instrumentów w celu uzupełniania i zachowania owej bazy.

  • Ułatwienie wymiany informacji pomiędzy osobami dokonującymi przejść.

  • Promowanie przejść taternickich.

  • Aktualizowanie topografii ścian, dróg, publikowanie przewodników.

  • Archiwizowanie zdjęć, relacji, opowiadań, publikowanie książek.

 

Tak jak Tatry od wieków kształtują duchowe życie obecnych w nich ludzi, tak też ci którzy zostawiają w Tatrach część siebie, tworzą duchowy wymiar Tatr.

Tak jak Tatry są sercem regionu, tak też ci którzy wnikają w nie najgłębiej, ożywiają serce Tatr przenosząc je w sobie i przekazując innym.

Chcemy zachować w pamięci nie tylko ludzi którzy w Tatrach odciskają swój ślad, ale też zmieniający się pod wpływem tych ludzi obraz Tatr.

 

Adam Śmiałkowski