Co, kto, jak... dokąd?

Co Kto Jak  ... Dokąd ?

Przystępując do podsumowania, chciałem udowodnić, że jest możliwym zrobienie go w sposób bliski prawdzie i odpowiadający temu szumnemu tytułowi, który za każdym razem gdy sięgałem po dostępne „opracowania”, przyciągał z ciekawością moją uwagę, po czym pozostawiał we mnie niesmak i rozczarowanie. Gdyby moim celem było tylko napisanie „podsumowania” to siadłbym któregoś wieczoru przed oddaniem artykułu do komputera, ściągnął kilka treści z dwóch portali, zadzwonił do paru kolegów, i dobudowując szpalty okrągłymi zdaniami i 'wypasionymi fotami', miałbym na drugi dzień pseudo podsumowanie gotowe. Problemem nie jest napisanie podsumowania, ale zebranie informacji, skompletowanie materiałów, a następnie ich przetworzenie i przedstawienie według ustalonych kryteriów. Efekt końcowy to nie jest praca pisarska, ale analityczno badawcza. Gdybym miał świadomość jak żmudna i czasochłonna jest to praca, nie podjąłbym się tego zadania. Ponieważ jednak niespodziewanie 'padło na mnie', to ambitnie chciałem pokazać 'co się robi w Tatrach' naprawdę. Pomysł stworzenia strony internetowej był prosty i oczywisty. Nie umiem zrozumieć dlaczego wcześniej nikt tego nie zrobił. Ilość informacji jaka do mnie wpłynęła, przytłoczyła, nie dając odwrotu. Sumowanie przejść, ułożenie ich w pewnym porządku zajęło mi kilka dni i nocy. Zyskałem świadomość jak docelowo powinno wyglądać zbieranie informacji, w jaki sposób dążyć do obiektywnych podsumowań. Mimo wybiórczego, niepełnego charakteru informacji, można się pokusić o kilka wniosków, opartych na faktycznych danych, nie na domysłach i przypuszczeniach. Jeśli chcemy mieć rzeczywisty obraz taternictwa, muszą się w to zaangażować inne osoby, jedna osoba temu nie podoła (słowa Józefa Nyki). Niezbędne są fundusze, do stworzenia profesjonalnego oprogramowania w celu gromadzenia i przetwarzania danych.

To podsumowanie powstało z pychy, zrobienia go lepiej i dokładniej niż miało to miejsce dotychczas. Starałem się je uszeregować w sposób najbardziej czytelny, taki który byłby powtarzalny, łatwiejszy do wyciągania wniosków ogólnych, łatwiejszy w porównywaniu poszczególnych sezonów. Uważam że powinien istnieć pewien schemat, służący analizom, narzucony tym którzy się podsumowań podejmują. To jest zagadnienie szersze, na inną dyskusję. Podsumowanie nie jest dla mnie, ani dla pism które je zamieszczają, jest dla środowiska wspinaczkowego. Paradoksalnie żadne pismo środowiskowe nie jest w stanie zamieścić opracowania, które tu prezentuję. Ma ono za dużą objętość. Gdyby nie ta strona, nie byłoby nawet możliwym przedstawienie informacji jakie zebrałem. Według mnie, celem podsumowania powinna być faktyczna informacja o poziomie taternictwa, o jego rozwoju lub stagnacji. Ten poziom przekłada się na sukcesy lub ich brak w górach wysokich. Na „własnym podwórku” możemy najlepiej zobaczyć w którym miejscu, na jakim poziomie to nasze taternictwo się znajduje. Dzięki tej analizie łatwo można zobaczyć że nie ma dróg na skróty do spektakularnych przejść, co najdobitniej pokazuje historia polskiego alpinizmu i himalaizmu. Dzięki obserwacjom taternictwa w soczewce małych Tatr, łatwiej z pokorą spojrzeć na własne aspiracje.

To podsumowanie powstało przede wszystkim dzięki informacjom 'szarych wspinaczy' za co im szczególnie dziękuję. Tym samym namawiam tych bardziej 'dumnych' do dzielenia się przejściami. Jak napisał w mailu do mnie Marian Bobos – wspinacze są leniwi. Ja uważam że to lenistwo zostało utrwalone, także przez byle jakie podsumowania, przez lenistwo przy ich tworzeniu. Dziękuję tym nielicznym klubom które aktywnie odpowiedziały na mój apel. Dziękuję pojedynczym osobom: Markowi Grocholskiemu z kwartalnika Tatry za powierzenie mi podsumowań, Tomkowi Nodzyńskiemu 'ambasadorowi książek wyjść', Mirowi Peto, Marianowi Bobosowi, Ondro Huserce, tłumaczom mojego apelu – Hubertowi Jarzębowskiemu, Petrovi Danisovi, Mathew Dundonowi. Dziękuję Józefowi Nyce za wsparcie, szczególnie Markowi Pierwole za pomoc przy założeniu strony internetowej, także Wojciechowi Wenclowi za pierwotny wygląd strony. Dziękuję KW Warszawa za wsparcie finansowe dla strony, portalom które zamieściły mój apel . Najbardziej wdzięczny jestem sceptykom i naprawdę szczerze im dziękuję. To ich głosy (listy) najbardziej mnie dopingowały i mobilizowały do starań w doprowadzeniu wszystkich działań do końca.

W okresie od 9.IX do 1.X na stronie www.tatry.przejścia dodano ponad 100 wpisów na ponad 350 wszystkich jakie tam zamieszczono od końca czerwca. To świadczy o tym, że aby uzyskać pełniejszy obraz podsumowania należałoby je zamykać końcem listopada. Myślę że wielu wspinających się miałoby wtedy czas na uporządkowanie i zamieszczenie swoich przejść, a robiący podsumowanie mógłby uzupełnić informacje. Trudno jest zrobić solidnie, metodycznie i wg ustalonych zasad późniejsze uzupełnienia. Wszelkie podsumowania nie poddane żadnym kryteriom i 'dopisywane' ogólnikami są wariacjami autora na temat przejść. Podsumowanie winno być oparte na konkretnych danych z podaniem ich źródła.

Dane po polskiej stronie Tatr podane są za książkami wyjść, portalem www.wspinanie.pl z informacji własnych i ze strony www.tatry.przejscia.pl. Przejść dublujących się unikałem. Nie ujmowałem wpisów które nie miały określonej drogi, poza takimi na które nie ma wejść nie taternickich (np. na Żabią Lalkę - wejścia przeważnie granią). Dane dla Tatr Słowackich pochodzą z wpisów na stronie www.tatry.przejscia.pl ze strony Jameska, z www.tatry.nfo.sk od Mira Peto, Marosa Cervenki, Ondra Huserki (diaka!) i z informacji własnych. Przepraszam jeśli przekręciłem lub pominąłem czyjeś nazwisko, z uwagi na nieczytelny wpis. Gdzie nie mogłem ustalić nazwiska lub daty dawałem pytajnik (?). Nie ujmowałem przynależności klubowej ze względu na brak miejsca, oraz wybiórczy charakter tej informacji. Podałem warunki pogodowe gdyż mają taki wpływ na frekwencję jak bliskość dróg czy stopień ich obicia.

Wszelkie "solo" -  w taki sposób podowane przez autorów, rozumiem jako solo z asekuracją. Wszelkie solo bez asekuracji rozumiem ze szpejem w plecaku lub na sobie. Wszelkie free solo rozumiem bez szpeju w ogóle (na golasa). To rozróżnienie jest według mnie istotne i powinno być wyraźnie rozgraniczane przez autorów przejść, gdyż świadczy o stylu, a każdy 'solista' wie doskonale jak bardzo duży wpływ ma, choćby jedynie sama możłiwość asekuracji, w stosunku do jej całkowitego wykluczenia na starcie.

Na szczególną uwagę ze względu na klasę i różnorodność przejść zasługują Miro Peto, Ondro Huserka i Kacper Tekieli. Oraz kobiece przejścia zespołu Joanna Nowosadzka i Magdalena Nowak.W ponad 90 % zebrane przejścia dotyczą zespołów polskich. Jakkolwiek nie są pełne, to wyraźnie wskazują tendencje do dróg popularnych w rejonach bliskich. Najczęściej pokonywane trudności to te za V. Mniej więcej podobnym 'wzięciem cieszą' się IV jak i VI. Trudności VII mają odrobinę więcej chętnych niż III, ale o połowę mniej od IV i VI. Z zespołów Słowackich podałem przejścia z nowych dróg i te z 'wysoką cyfrą'. Nie starałem się pozyskać od nich szerszych informacji, bo nie byłbym w stanie jej przetworzyć. Uważam miniony sezon za bogaty, zróżnicowany. Nie wiem na ile wynika to z ilości pozyskanych informacji, a na ile z pięknej pogody. Następne lata i możliwości porównań do uzyskanych danych, dadzą na to odpowiedź. Praca nad całościowym obrazem jest pracą na lata, wymaga zaangażowania większej ilości osób.

Z taternickim pozdrowieniem:

Adam Śmiałkowski

ZESTAWIENIE

Maj. Początek ciepły. Druga połowa wręcz upalna. Działalność taternicka rozwija się w pełni.

Dol. Mięguszowiecka: na Szarpanych Turniach największy ruch (zrozumiałe ze względu na płd wystawę, krótkość podejścia i dróg). Kilka powtórzeń miały drogi Puskasa i Pliska (min. w zespołach: Grzesiek Figura z Wojtkiem Wisłą, Piotr Zieliński z partnerem), Komarnickich, oraz grań Szarpanych Turni.

Dol. Batyżowiecka na Gerlach granią od Prz. Tetmajera 10.V Waldemar Pisz

Dol. Staroleśna tylko jednego dnia 19.V zaobserwowano: zespół słowacki na filarze Sławkowskiego Szczytu, prawdopodobnie powtórzenie drogi Sawickiego z nowym wariantem. Na Strzeleckiej Turni zespół słowacki na prawym filarze (droga Puskasa V). W pd ścianie Ostrego Szczytu dwa zespoły polskie na drodze Motyki.

Dol. Łomnicka: (Skalnatego Plesa) najciekawszym przejściem w tym czasie było prawdopodobnie pierwsze uklasycznienie prawego filara na Wielkim Szczycie Wideł (pierwotnie V+ A0 V.Tatarka, J.Michalko, L.Kyrc, 13.VIII.1985) 20.V. przez Kacpra Tekieli i Artura Pędziwilka, w czasie 3.20h. Uklasycznione miejsce Kacper wycenił na VI/VI+. Ponadto na Kieżmarskim 11.V - kombinacja dół Krisak, góra lewym Puskasem za V Greg i Raf

Dol. Gąsienicowa: grań Czarnych Ścian od Zadniego Granatu do Żlebu Kulczyńskiego 2.V - Paweł Pępek z partnerem. 19.V grań Kościelców J Myśliwski z Iwoną Turosz. 19.V na zach. Kościelca Byczkowski V+ A.Witos z Sarą Jagieło. 19.V środkowe żebro Skrajnego Granatu jeden zespół. 19.V Świnica pn. filarem Maciej Więckowski solo 1,15h. 31.V Skrajny Garanat prawym filarem jeden zespół. 31.V na zach. Kościelca drogę Byczkowskiego i Lobby Instruktorskie (1x A0) pokonuje zespół 3 osobowy. W tym samym dniu inny zespół 3 osobowy robi drogę Stanisławskiego.

Dol. 5 Stawów Polskich: 23.V. zachodni filar Kozich Czub pokonany przez zespół Kuby Lewandowskiego z Arkiem Świerczkowskim. Ci sami 24.V robią drogę Motyki na Zamarłej

Dol. Rybiego Potoku: (MO-ko) 2 i 31.V – 7 zesp. granią (zakładam że od Wrót Chałubińskiego) na Zadniego Mnicha. 11.V Mnich drogą klasyczną w zespole Chlipała i Filar, ci sami 19.V Żabia Lalka. Ponadto 19.V. na Żabim Szczycie Niżnim droga Świerza X.Z. free solo.

Czerwiec. Początek gorący, słoneczny. Po północnej stronie nadal dużo śniegu; od strony Dol Wielickiej z Przełęczy Tetmajera można zjechać na nartach. W drugiej połowie czerwca częste burze, a ostatni tydzień niemal z ciągłym opadem i niską temperaturą (nawet 5 stopni).

Granie: 16.VI solo od Hińczowego Zwornika do Hińczowej Przełęczy, asekuracja na trawersie do Komina Martina X.Z. 4h. Tego samego dnia od Mięgusz. Prz. pod Chłopkiem do Zadniego Mnicha. Piotr Koszuliński i Dominik Cysewski. 22.VI Śnieżne Kopy solo X.Z. 20.VI Andrzej Marcisz z Vermesym robią Bździochową Grań. Tego samego dnia ma miejsce niedokończona próba przejścia grani głównej, od Przeł. Zdziarskiej, zakończona na Przeł Lodowej. 29.VI pięć osób od Wagi przez Wysoką do Wlk Smoczego Zęba 4,5h. Brak szczegółów czy ściśle czy z obejściami

Dol. Furkotna: Przednie Solisko 13.VI. Marek Pronobis z E. Krajcerem wytycza nową drogę - „Morelka” IV 1h.

Dol. Mięguszowiecka: na Galerii Osterwy 19.VI drogę Halkova w stylu RP pokonują Maciej Dudzic i Waldek Lalik. Ponadto dwa zespoły w tej samej ścianie.

Mały Siarkan 14.VI drogą Velicki VI 3h Tadek Grzegorzewski i Adam Śmiałkowski.

Szarpane Turnie: Plisek – 2 zesp.

Dol. Batyżowiecka: na Batyżowieckim Szczycie 14.VI drogą Kutty V- Waldemar Pisz i Olga Sotomska

Dol. Wielicka 15.VI na Wielickiej Baszcie kombinacja Luczy i Orolin V 3h T. Grzegorzewski R. Paszkowska A. Śmiałkowski

Dol. Małej Zimnej Wody: Łomnica - 14.VI drogę Čuňasa VI+ w 4,10h powtarzają Jędrzej Myśliński i Kacper Tekieli

Dol. Łomnicka: Kieżmarski: Płyty Krisaka (VI+) Jacek Walewski i Grzegorz Figura OS 7h. Wielkie Zacięcie (VI) 21.VI Jacek Groń i Kamil Kijowski.

Dol. Kieżmarska na Skrajnej Rzeżuchowej Turni 30.VI.13 R.Lienerth solo przygotowuje nową drogę -„Znamka Monzunu” V+ 2h. Podany czas, zważywszy na to że autor zamontował 7 spitów to raczej czas dla powtórzeń, nie czas pierwszego przejścia.

Dol Jaworowa: Ostry 9.VI Żlebem Koziczyńskiego i kominem Englisha (II) X.Z. free solo

Dol. Białej Wody 21.VI na Młynarczyku próba lewego filara (V+) – wycof po 3 wyciągach

Przy przejścia po polskiej stronie Tatr trzeba zaznaczyć że największe nasilenie ruchu taternickiego, większość z tych przejść, miało miejsce w dniach 13-21. VI. Najczęściej łączone drogi na Zadnim Kościelcu z wejściem na Kościelec zach ścianą: Załupa H + Gnojek, Patrzykont + Gnojek, Patrzykont + Stanisławski; oraz Setka + grań Kościelców. Te drogi w większości z tutaj podanych (także w następnych miesiącach) przechodzono wspólnie. Także na Zamarłej Turni 4 zespoły przeszły po dwie drogi południową ścianą, najczęściej łącząc Festiwal Granitu z lewym Pilchem

Dol. Gąsienicowa:

Wierch pod Fajki żebrem Czecha 3 zespoły

Skrajny Granat: środkowe żebro 14 zesp. Prawe żebro 5 zesp.

Zadni Granat: Filar Staszla 9 zesp.

Kozi Wierch: Filar Leporowskiego 4 zesp.

Mylna Przełęcz: Płyta Lerskiego – 7 zesp.

Zadni Kościelec zach: Patrzykont – 4 zesp. Załupa H – 3zesp. Surdel – 3 zesp. Kajka 1 zesp. Wsch: Setka – 10 zesp.

Kościelec od wschodu: Droga Potoczka – 3 zesp. Od zachodu: Gnojek – 4 zesp. Stanisławski – 5 zesp. Sprężyna – 7 zesp. Lobby Instruktorskie - 3 zesp. Byczkowski – 2 zesp.

Grań Kościelców – 7 zespołów

Świnica pn filar - 3 zespoły

Dol. Pańszczycy 20.VI na Wielkiej Buczynowej Turni drogą Pawlikowskiego V A. B. i K. K

Dol. 5 Stawów Polskich:

Kozi Wierch: pd. filar 1 zespół

Zamarła Turnia: Lewi Wrześniacy – 3 zesp. Lewy Pilch – 2 zesp. Festiwal Granitu – 6 zesp. Prawi Wrześniacy – 2 zesp. Motyka (zakładam że pd-zach ścianą) - 9 zesp.

Dol. Rybiego Potoku: na Mnichowych Babach rysą Strzelskiego (V+) - 22.VI Witek Jasiewicz, Paweł Sobczyński i Maciek Walasek.

Mnich od pn: Robakiewicz – 2 zesp. Wacław Spituje – 2 zesp. Orłowski – 7 zesp. Klasyczna – 9 zesp. Oraz solo 15.VI Michał Domaradzki, a 16.VI Grzegorz Groszek. Kant Klasyczny – 2 zesp. Międzymiastowa – 2 zesp. Zezwolenie na Wiercenie – 1 zesp.

Mnich od wsch: Sprężyna – 2 zesp.

Zadni Mnich: granią od Wrót Chałubińskiego – 2 zesp. Drogą Uznańskiego – 1 zesp.

Cubryna granią od Wrót Chałubińskiego – 2 zesp.

Grań Mięguszowieckich Szczytów – 2 zesp.

Żabia Lalka – 2 zesp.

Lipiec początek upalny, w drugim tygodniu oziębienie, opad, brak działań w Tatrach. 3 i 4 tydzień lipca niespotykana pogoda, niemal ciągła, nawet bez burz popołudniowych.

Granie: 2.VII od Grajowej Strażnicy do Hrubego free solo Jacek Groń 3,5h. 27.VII tak samo trzy osoby w 7,5h. 3.VII od Żłobistego do Małego Ganku Andrzej Marcisz i Adam Pieprzycki. Ci sami 18.VII grań Durnego do Łomnicy. 23.VII grań Wideł od Kieżmarskiego do Łomnicy A. i A. Marciszowie 5,5h. 3.VII od Małej Durnej Przełęczy do Łomnicy Waldemar Pisz i Olga Sotomska. 4.VII od Białej Ławki przez Mały Lodowy i Harnaskie Turnie do Lodowej Przełęczy Tomek Zając i Andrzej Leśnik. 22.VII zaawansowana próba przejścia GGT, (przerwana osobliwym zdarzeniem) od Przełęczy Zdziarskiej po Białą Ławkę przez zesp. 2 osob. 17.VII Sobkową Grań od Sobkowej Strażnicy prze Lodowy i Kopę Lodową do Lodowej Przełęczy - Jan Pałahicki i Karol Stęchły 10h. 28.VII grań Kapałkowych Turni od Lodowego Zwornika w dół Łukasz Buławka i Michał Ciuba. 21.VII grań Małej Kończystej do Małej Kończystej Gregi i Pedro.

Dol. Koprowa: Krywań 27.VII drogą Szczepańskich (IV) free solo Petr Danis.

Dol. Młynicy: Turnia przed Skokiem: nowa sportowa droga Aurora borealis ( IX ) ubezpieczona nitami, 3 wyciągi (IX-, IX,V) wytyczona w VII tego roku przez R. Gelle - R. Staruch. Sportowo: Cesta pre Jarku (IX-) 3.VII przechodzi Miro Peto i Marek Biskupic OS. Miro przecenia drogę na VIII-. 5.VII tą samą drogę przechodzi Ondro Huserka i Maros Cervienka w stylu Flash PP, wyceniając poszczególne wyciągi na V,VIII,VIII-, V. Tego dnia ci sami przechodzą jeszcze Ľavá hrana západnej steny (VIII+) OS dając wycenę najtrudniejszemu miejscu maksymalnie VIII-.

Ściana przed Skokiem: Nemorálny tanec VIII- 1.VII P.Slaninka i M. Cervienka przeceniają na VII+

Dol. Mięguszowiecka:

Żabi Koń: !7.VII powstaje nowa droga "Into  the wild" (VI)  autorstwa K.Kula, P.Kłoda, K.rzysztof Kończakowski (ten osatni prowadzi całość). Droga wiedzie dolną częścią południowej ściany (poniżej tarasu) ma trzy wyciągi. Klasą przypomina Sprężynę na Kościelcu - jak opisuje jej autor

Galeria Osterwy: Spravny Cas (VIII-) 7.VII Maciej Dudzic (4 pierwsze wyciągi OS) i Maciek "Leser" Gajewski (piąty wyciąg AF). Jak podaje Maciej Dudzic drogę kilka dni przed nimi robiła Agnieszka Ostrzałek i Paweł Zioło, prawdopodobnie OS. Tego dnia w ścianie dwa zespoły na Sprawnym Casie, a jeden na Drodze Horskiej Służby (VII-). ?.VII Halkova cesta (VIII) Rafał Mikler +?

Wielki Ganek: Filar Puskasa V – 3 zesp.

Szarpane Turnie: Puskas – 1 zesp.

Żabi Koń: grań – 5 zesp. Haberlain – 2 zesp.

Dol. Batyżowiecka: Ponad Ogród Turnia (Kvetnicova Veza) z Gerlachowskiego Kotła – 9.VII nowa droga o nazwie Camera obscura (IV A0) 2h Marek Pronobis solo. Droga ma 6 wyciągów, ale jak można przeczytać w A0, Marek używa liny 30m i wspina się w skorupach nawet latem. Toteż uważa że miejsca A0 na jego drogach mogą nie przekraczać V i z pewnością da się je uklasycznić. Batyżowiecki Szczyt: Płyty Kutty – 4 zesp.

Dol. Staroleśna: Jaworowy Szczyt - Filar Kellego (V) 1 zesp.

Dol. Wielicka: Wielka Granacka Baszta (Grantova Stena) nowa droga o nazwie Rozlúčka so slobodou (VIII-) przygotowywana w październiku 2012 i kwietniu 2013 przez 6h. J. Kořínek, A. Suchý, - 26.VII.13 ci sami przechodzą ja w stylu RP w 6h. Pierwsze powtórzenie M. Biskupič, I. Staroň w ? sierpienia 2013. Droga ma 12 wyciągów (po piątym jest 30m zjazd). Założono po dwa nity na każdym stanowisku, oraz w miejscach gdzie jest problem z asekuracją.

Wielicka Baszta: Galfy /Urbanovic V+ 27.VII 1 zesp 3 osob.

Podufała Turnia: Tatarka V Adam Śmiałkowski i Tomasz Zając 3,5h

Staroleśny Szczyt: Stanisławski z Kwietnicowe Żlebu – 1 zesp.

Dol. Staroleśna: Mały Lodowy: Motyka 3 zesp. Klasyczna 2 zesp.

Ostry: Motyka -2 zesp.

Dol. Małej Zimnej Wody: Łomnica: 16-17. VII nową drogę o nazwie „Soltino” (VI+ 24m) wytyczają Jan Korinek Ivan Staron. Przebiega ona między drogami Puškáša a Čuňasa ma 5 wyciągów. Przy wytyczaniu natrafili na 4 stare haki, tak więc niektóre jej odcinki było przechodzone wcześniej, ale większość drogi jest nowa w pewnej i pięknej skale, jak zapewniają autorzy. Hokejka – 2 zesp.

Baranie Rogi: Sadek – 3 zesp.

Kopa Lodowa: Droga ku Słonku – 3 zesp. Kombinacja Śnieżny Muż z King Kongiem – 1 zesp.

Żółta Ściana: Korosadowicz V – 2 zesp. Petrik -1 zesp.

Pośrednia Grań: Prawa Depresja (V+) 29.VII Paweł Jachymiak i Adam Śmiałkowski 5h.

Dol. Łomnicka: Kieżmarski: 19.VII aż dwie wymagające drogi na ścianie: Płyty Pochylego (VIII-) i Tulak po hviezdach (VIII-) w stylu RP przechodzi Ondro Huserka z?. Zacięcie Fiali 22.VII solo Maciej Korzeniak OS. Lewy Puskas – 2 zesp. Prawy Puskas – 2 zesp.

Dol. Kieżmarska: Czarny Szczyt: Stanisławski – 2 zesp. Puskas – 1 zesp. Rzeżuchowe Turnie – 10 zesp. Mały Kołowy drogę Motyki (VI-) 3.VII w 5h Paweł Jachymiak i Adam Śmiałkowski.

Dol. Białej Wody: Młynarczyk: Lewy Filar 21.VII – Andrzej Panufnik z partnerem (sugerowana wycena VI). Szewska Pasja (VII+) 23.VII – ci sami, a kilka dni wcześniej inny zespół.

Młynarzowe Widły: Lewy Filar (V) 25.VII Krzysztof Sajdak i Klaudiusz Kasperek 4,5h.

Galeria Gankowa: Orłowski – 1 zesp. Final Cut (VI) 29.VII - Piotr Sienkiewicz i Andrzej Witas. Final Cut (VII) 29.VII Waldemar Kwiatkowski i Bartosz Kurowski 6h OS 2xAF. Stanisławski - 1 zesp. Droga Polska 27.VII Magda Nowak i Paweł Strzelecki 3,45h

Po polskiej stronie dane łączone z całego miesiąca głównie za książką wyjść. Podobnie ja w czerwcu, najczęściej łączone drogi na Zadnim Kościelcu z wejściem na Kościelec zach ścianą to: Załupa H + Gnojek, Patrzykont + Gnojek, Patrzykont + Stanisławski; oraz Setka + grań Kościelców.

Dol. Gąsienicowa:

Wierch pod Fajki żebrem Czecha - 3 zespoły

Skrajny Granat: środkowe żebro - 51 zesp. Prawe żebro - 32 zesp.

Zadni Granat: Filar Staszla - 27 zesp.

Kozi Wierch: Filar Leporowskiego – 1 zesp. Drogą Grońskiego IV (WHP 189) - 1 zesp.

Mylna Przełęcz: Płyta Lerskiego – 13 zesp.

Zadni Kościelec zach: Patrzykont – 6 zesp. Załupa H – 14 zesp. Surdel – 3 zesp. Kajka - 2 zesp.

Zadni Kościelec wsch: Setka – 31 zesp.

Kościelec wschodnia ściana: brak

Kościelec zachodnia ściana: Gnojek – 15 zesp. Stanisławski – 14 zesp. Sprężyna – 14 zesp. Lobby Instruktorskie - 12 zesp. Byczkowski – 19 zesp. Lewy Dziędzielewicz -1 zep.

Oraz na tejże ścianie drogi sportowe:

Matrix – przechodzą: 20.VII Piotr Łupicki i Michał Matrejek RP 4h. 21.VII Tomasz Nowak i Jakub Bielawski. 27 i 29.VII na tej drodze mają miejsce dwie nieudane próby dwóch różnych zespołów. Ora et Labora (IX+)– 8.VII zostaje pokonana przez zespół Marcin Opozdę (pokonuje kluczowy wycią, pozostałe obaj) oraz Pawła Kowalskego. 26.VII przechodzą w stylu RP Łukasz Migiel i Mirosław Woźniak wyceniając poszczególne wyciągi na: VII+, IX-, X-, VII. Dzień później 27.VII Marcin Gąsienica-Kotelnicki i Dariusz Kałuża wyceniają na: VII+, VIII+, IX+,V. Pul Fiction (IX-) – 27.VII Maciej Dudzic i Michał Kujałowicz RP 4h; ?.VII Paweł Kowalski i Paweł Migas w stylu OS. Buena Vista Social Club (IX-) – przechodzą 28.VII w stylu OS Paweł Migas i Paweł Kowalski. Europa Europa – przechodzą 28.VII w stylu os Maciej Wienckowski i Alicja Kozakiewicz. Matrix – 29.VII zespół kobiecy Monika Piasecka i Olga Niemiec

Grań Kościelców: 33 zespołów

Świnica: pn filar: 21 zesp.

Dol. 5 Stawów Polskich:

Kozi Wierch: pd. Filar – 2 zesp.

Kozie Czuby drogą Stanisławskiego IV (WHP 179) – 1 zesp.

Zamarła Turnia: Lewii Wrześniacy – 5 zesp. Lewy Pilch – 1 zesp. Festiwal Granitu – 4 zesp. Prawi Wrześniacy – 3 zesp.. Zacięcie Komarnickich – 1 zesp. Klasyczna – 3 zesp. Jargiłło / Paćkowski ( VI+) - 1 zesp. Motyka (zakładam że pd-zach ścianą) - 10 zesp Oraz łańcuchówka 7.VII (nazwiska nie do odczytania) Klasyczna + Motyka + Lewi Wrześniacy + Festiwal Granitu

Dol. Rybiego Potoku:

Mnich od pn: Robakiewicz – 2 zesp. Wacław Spituje – 3 zesp. Zemsta Waclawa – 2 zesp. Orłowski – 18 zesp. Zacięcie Mogielnickich – 3 Klasyczna – 19 zesp. Kant Klasyczny – 5 zesp. Międzymiastowa – 14 zesp. Zezwolenie na Wiercenie – 2 zesp.

Mnich od wsch: Sprężyna – 6 zesp. Stanisławski – 1 zesp. Seven Up (VII) – 9.VI Jurek Czerniec i Tomek „Dziadek” Augustynek. Sportowo: Rokokowa Kokota 21.VII Radosław Wiktor i Wojciech Karnaś w stylu RP. (Tego dnia na Mnichu jest około 40 osób!), 28.VII Michał Matrejek i Jakub Kłobut RP. 8VII łańcuchówkę trzech dróg: Międzykancie (VII) OS, Kant Hakowy (VII) OS, i Wachowicza (VIII-) AF robi Ondro Huserka (w różnych zespołach z Katką Huserkovą, albo z Rastem czy Marosem Cervienką). 9.VII Ondro (z partnerami z poprzedniego dnia) przechodzi ponownie trzy drogi: Kosińskiego (VII), Floreciste z Hotelu Adalbert (VIII) i Folwark Montano (VIII+) wszystkie OS. 10.VII Ondro robi „tylko” Sprężynę. 8.VII Superatę Młodości (VIII+) w stylu PP przechodzą Maroš Cervenka i Rasto Cervenka.

Zadni Mnich: granią od Wrót Chałubińskiego – 5 zesp. Drogą Uznańskiego – 1 zesp.

Cubryna: Prawy Mączka – 1 zespoły.

Mięguszowiecki Szczyt Wielki: przez zachód Janczewskiego – 2 zesp. Surdel – 4 zesp. Czołówka MSW: Greystone – 2 zesp.

Kazalnica Mięguszowiecka: Warianty Małolata 28.VII J.Walewski i G. Figura. 28.VII ze startem Wędrówką Paweł Grela (prowadzi całość) i Piotr Zieliński. Filar z obejściem + Ostroga (VII) 26.VII Waldemar Kwiatkowski i Bartosz Kurowski OS 10h.

Wołowa Turnia: 25.VII. Rafał Mikler. Dół drogą Surdela przez "Wyrwę Worwy", reszta Pająkami, Rysami Pomyleńców (VI).

Tomkowe Igły – 3 zesp.

Czołówka Kopy Spadowej: Skłodowski – 11 zesp. Pachniesz Brzoskwinią – 6 zesp. Milicjanci – 1 zesp.

Żabia Lalka – 5 zespołów

Zabi Kapucyn: Czech /Ustupski – 2 zesp.

Sierpień początek upalny nad wyraz. 9-10.VIII małe oziębienie, opad. Dalej znów ciepło, ale mniej niż w lipcu. W połowie miesiąca w Tatrach oziębienie na Gerlachu mgła i temperatura około 8 stopni. Od 18-go cieplej ale nie upalnie, z gorszym tygodniem - opady, zimno. Od 23-go znów gorąco, ale pochmurnie.

Granie: GGT: Najbardziej zaawansowaną próbę na Głównej Grani Tatr podjął Kacper Tekieli, który przystąpił z zamiarem samotnego przejścia grani Tatr Wysokich. W dniach 1-3 sierpnia przeszedł solo od Przełęczy pod Kopą do Wielkiego Ganku. Wchodził na wszystkie nazwane szczyty, nie korzystał ze składów, ani pomocy z zewnątrz, tylko raz „uległ” czeskim wspinaczom, którym nie był w stanie wytłumaczyć czystości stylu, i skorzystał z ich liny. Czas efektywnej wspinaczki to 35 godzin. Przejście zostało przerwane z powodu błędów logistycznych. Moją uwagę zwraca otwartość i dokładność z jaką Kacper mówi o tym przejściu. Nie jest trudno postawić sobie wysokie cele, znacznie trudniej jest się przyznać iż się im nie sprostało. Coraz częściej przemilczenia budują „klasę”. Wystarczyłoby żeby nie wspomniał iż chciał przejść całą grań, a w oczach wielu jego przejście byłoby wartościowsze.

Od Przełęczy pod Kopą do Czarnego Szczytu 9.VIII Maciej Strzemski i Michał Drożdż. Od Przełęczy pod Kopą do Białej Ławki 15.VIII znając solo Paweł Strzelecki 10,5h. Od Przełęczy pod Kopą do Polskiego Grzebienia 15.VIII Ignacy Jachymski i Jacek Jachymski 4 dni. Od Rysów do Przełęczy Liliowe 3.VIII Tomasz Klimczak i Paweł Strzelecki 1,5 dnia. Od Polskiego Grzebienia na Gerlach: 12.VIII Maciej Strzemski i Michał Drożdż, 14.VIII Tomasz Zając i Jan Pałahicki, 4.VIII - 2 zesp. Od Przełęczy Liliowe do Huciańskiej 23.VIII Ignacy Jachymski i Jacek Jachymski 18,50h. 1.VIII od Graniastej Przełęczy po Świstowy Szczyt Michał Polański i Robert Staszkiewicz.

Dol Młynicy: Turnia przed Skokiem nowa sportowa droga (3 wyciągi 40, 30, 30m) w całości ubezpieczona nitami, robiona od dołu o nazwie Princezná AMY (VIII+/IX-) wytyczona dnia 8.VIII przez P. Haľko i R. Labuda.

Dol. Mięguszowiecka: Galeria Osterwy: Spravny Cas (VIII-) 18.VIII Sylwester Malach i M.C. W stylu FL. ?.VIII Rasto Cervenka i Miro Peto(?) przeszli: Galfiego VII (RP), Gulivera VIII- (OS) i AliNinu VII (OS). Dieska /Halas /Marek (VII-) 3.VIII Katarzyna Gęborska - Malach i Sylwester Malach OS 3h, 15.VIII Dziober i Michał Potęga. Halkova (VIII-) 15.VIII Patrykowski i Fiszermen.

Mały Siarkan: Relaxačný kút (VII) i Drag on line (VII-) ?.VIII Maros Ciervenka i ? obie OS

Szarpane Turnie: Puskas – 2 zesp. Plsek – 2 zesp. Stare Casy – 1 zesp.

Wielki Ganek: Filar Puskasa – 2 zesp.

Wołowa Turnia: Stanisławski – 2 zesp. Staflova – 1 zesp.

Żabi Koń: grań -5 zesp. Haberlain – 2 zesp.

Hruba Śnieżna Kopa 11.VIII dwie drogi Motyka, oraz - WC 17/81 free solo X.Z.

Dol. Batyżowiecka: Ponad Kocioł Turnia (Certova Veza) z Gerlachowskiego Kotła ku pamięci Petra Sperki powstała nowa droga o nazwie Fairy Meadows (VII+ / VIII-) 200m, 3h. Wytyczyli 2.VIII Katka Húserková i Maroš Červienka. Droga ma pięć wyciągów, wiedzie w pięknej skale i przeważnie jest za V, poza jednym miejscem za VII+ lub VIII-. Na drugim stanowisku autorzy zostawili dwa haki, nie używali nitów, a do przejścia wystarczy zestaw friendów, kości i haków. Ci sami tego dnia przeszli na Ponad Ogród Turni (Kvetnicova Veza) drogę Vamos a la placa (VI+)

Urbanowa Turnia I z Gerlachowskiego Kotła nową drogę o nazwie Urbanowe Tarasy (IV) wytycza 22.VIII M.Pronobis solo w 2h (8 wyciągów po 30m).

Gerlach: 18.VIII drogą Galfego (VI) Bartek Tzrciński i Wojtciech Sosnal. Stanisławski od wsch. (IV) 15.VIII Adam Śmiałkowski i Tomasz Nidermajer. Tego dnia na szczyt wchodzi ponad 30 osób(!)

Batyżowiecki Szczyt: Płyty Kutty – 11 zesp. Czarnobiałe Sokoliki (VI+) - 3 zesp. A 17.VIII zespół kobiecy Sylwia Zarzycka i Justyna Gorzoch.. Filar Cihulov – 1zesp. Pytlakov Expres (VI+) 2.VIII Mario i VH

Kościółek: 1.VIII drogę Palenicka (VI-A0) uklasyczniają na VI K.Húserková i M.Červienka, Ci sami przechodzą w tym dniu drogę La Bomba (VII+) przeceniając poszczególne wyciągi na: VI,VII-,VI+

Dol. Wielicka: Wielicka Baszta: Cez Vylom – 1 zesp. 3 osob.

Staroleśny: Samuhel /Zdiarsky V (WHP1861) 4.VIII Danka i Greg 3,40h.

Dol. Staroleśna: łańcuchówka 5 dróg Motyki 2 na Ostrym i 3 na Małym Lodowym 2.VIII w czasie 12h od wejścia w ścianę do ukończenia na szczycie Paweł Jachymiak i Adam Śmiałkowski.19 wyciągów, łatwiejsze z lotną, z Ostrego zjazdy, z M. Lodowego zejścia przez Zbójnicką Ławkę.Ponad 1000m wyciągniętej liny (wyciągi po 60m), upał, niemal intuicyjne zgranie; koncentracja wymagana do ostatniego metra. Piękna przygoda, wspaniały partner.

Jaworowy Szczyt: Filar Kelego – 1 zesp.

Wielki Kościół nową drogą o nazwie Santa Catarina (VI, A2) dnia 1.VIII przez M. Brecik, M. Kuniak. Droga ma trzy wyciągi. Autorzy chcieli przejść trudności klasycznie (typują je na VIII-), ale przy zjeździe spadający blok przeciął im jedną linę.

Dol. Małej Zimnej Wody:

Łomnica: Hokejka (VII-) – 2 zesp. W tym zespołu kobiecego 16.VIII Joanna Nowosadzka i Magdalena Nowak OS 3,45h. Pukline w Platni tego samego dnia robią Patrykowski i Fiszmen. Psendova cesta VII- (na prawo od Hokejki) 15.VIII Maciej Janczar, Jarek Ufel i Krzysztof Wolański 1xAF. Cunas V 4.VIII Mikołaj Hotówko i Maciej Ostrowski 4h. Wariant Arnolda (VII-) 31.VIII Piotr Juszkiewicz i Robert Nejman OS 5h.

Żółta Ściana: Platniami /Jackovic VI- 11.VIII Pawel Jachymiak i Adam Śmiałkowski OS 5,5h

Pośrednia Grań: drogę Memento (VIII-) przechodzą 2.VIII Miro Peto i Ivan Staron w stylu Flasch.

Dol. Łomnicka: Grań Wideł – 7 zesp.Oraz solo od Łomnicy do Kieżmarskiego Adam Śmiałkowski (4h) i NN.

Kieżmarski: Płyty Pochylego (VIII-) ?.VIII kobiece przejście zespołu Katka Huserkova i Peta Skrovankova w stylu AF, w „przerażającym upale”. Wielkie Zacięcie (VI+) 15.VIII kobiety Joanna Nowosadzka i Magdalena Nowak OS 5h. Oraz 17.VIII dziober i Fiszu, a 3.VIII Mikołaj Hotówko i Maciej Ostrowski OS 7h. Płyty Krisaka (VI+) 17.VIII Maciej Janczar, Jarek Ufel i Krzysztof Wolański. Lewy Puskas -4 zesp. Prawy Puskas – 2 zesp.

Łomnica: drogą Motyki (IV) free solo X.Z. 3,30h.

Dol. Kieżmarska: Kozia Kopka – 2 zesp. Rzeżuchwe Turnie - 5 zesp.

CzarnySzczyt: Stanisławski - 1 zesp.

Jastrzębia Turnia: Machnik /Preyzner -1 zesp.

Dol. Jaworowa: Pośrednia Jaworowa Turnia nową drogę o nazwie Debiut (VIII-) wytycza 3.VIII Ondro Húserka (prowadzi całość na własnej) z Eva Milovská. Drogę wypatrzył rano po noclegu i szukaniu ciekawego powtórzenia. Pierwszy wyciąg (V+) kruchy prawdopodobnie robiony wcześniej. Drugi (VII-) niezwykle kruchy („brutalnie rozbity”), z którego o mało się nie wycofał. Dalsze trzy (VII, VIII, V) piękne. Na szczyt z powodu bliskiego końca dnia i dużej ilości traw, nie wychodzili. Zjazdy ścianą. Użyty materiał: kamy, mikrofriendy, 6 haków cienkich.

Kołowy Szczyt: Komarniccy III 18.VIII  free solo Petr Danis.

Dol. Białej Wody: Rumanowy Szczyt nową drogę o nazwie Diretka (VII+) 16.VIII wytyczyli Martin Krasňanský i Mišo Sabovčík. „Było to 14h nieba i piekła na 15 wyciągach klasycznej wspinaczki do trudności VII+ logiczną linią na lewo od drogi Bakoš – Petrík. Przejście dedykujemy na pamiątkę Jána Čecha. ... Trudno uwierzyć że ta linia do teraz na nas czekała i nie była wcześniej zrobiona przez mocne pokolenia wspinaczy” - komentuje Martin. Tego samego dnia na tejże ścianie Lewy Filar (IV) przechodzą Maciej Stanisławski, Alan Stysiak, Bartlomiej Chruściel i Szymon Sapeta w 8h.

Galeria Gankowa: Klasyczna – 4 zesp. Polska droga –2 zesp (3,5h). Centralne Zacięcie (IX-) 8.VIII - Piotr Xięski i Jurek Stefański OS (pierwszy os, drugie klasyczne przejście z wariantem po płycie, obok oryginalnego zacięcia, który to wariant otworzył Miro Peto we wrześniu 2011r przy pierwszym klasycznym przejściu tej drogi). Final Cut - 17.VIII Marek Kotowicz, Sławek Kozak OS 8h. Na tej samej drodze jest jeszcze jeden zespół 3osob. Stanisławski -1 zesp. Puskas – 3 zesp

Dzika Turnia: Wschodni Filar ( V ) WHP 2086 – 1zesp 3 osob.

Wschodni Żelazny Szczyt droga Korosadowicza (V) 12.VIII - Tomasz Zając i Jan Pałahicki

Rysy: Żleb Goetlów III 16.VIII Dariusz Gierszewski i Tomasz Łoś 5h.

Hruba Turnia: dół  -  filar niższego wierzchołka, a góra filar głownego wierzchołka; dół WHP 1773 a góra WHP 1768; całość zajeła 3h OS  (IV) 15.VIII Ania Obrochta i Tomasz Zając

Dol. Gąsienicowa

Wierch pod Fajki żebrem Czecha 2 zespoły

Skrajny Granat: środkowe żebro 33 zesp. Prawe żebro 21 zesp.

Zadni Granat: Filar Staszla 30 zesp.

Mylna Przełęcz: Płyta Lerskiego – 14 zesp.

Zadni Kościelec zach: Patrzykont – 8 zesp. Załupa H – 10 zesp. Surdel – 5 zesp. Kajka 1 zesp.

Zadni Kościelec wsch: Setka – 28 zesp.

Kościelec wschodnia ściana: WHP 114 V – 6 zesp.

Kościelec zachodnia ściana: Gnojek – 16 zesp. Stanisławski – 27 zesp. Sprężyna – 17 zesp. Lobby Instruktorskie - 7 zesp. Byczkowski – 19 zesp. Kajka – 2 zesp. Oraz drogi sportowe:

Matrix (IX-) – 2.VIII w drugiej próbie Dawid Grudzień i Michał Czech, 3.VIII – Kuba Ciechański i Weronika Krauze, 24.VIII Maciej Dudzic i Mateusz Surówka RP 4h. Buena Vista Social Club – 15.VIII Andrzej Szypowski i Wojciech Muszyński. 3.VIII mają miejsce nieudane próby na Pul Fiction i na Buena Vista.

Grań Kościelców: 34 zespoły

Świnica: pn Filar 21 zesp. Europa Europa V+ 12.VIII Jakub Bajorek i Maciej Wierzchowski 5h.

Grań Świnicy do Zawratu 3 zespoły

Dol. 5 Stawów Polskich:

Zamarła Turnia: Lewi Wrześniacy – 6 zesp. Lewy Pilch – 1 zesp. Festiwal Granitu – 7 zesp. Prawi Wrześniacy – 2 zesp. Klasyczna – 2 zesp. Motyka (zakładam że pd-zach ścianą) - 12 zesp. Mu-mu – 2 zesp. Prawy Heinrich (VII-) 12.VIII Ziemowit Wroński i Jacek Kwieciński OS, 8.VIII Piotr Kowalczyk i Mariusz Kowalczyk i tego samego, zespół Kowalczyków robi Jargiłe /Paćkowskiego OS, oraz następnego dnia Aligatora (VII-) AF.

Zadni Granat: 17.VIII Wschodni filar, droga Biela, V (miejsce VI) - Krzysiek Sobiecki i Rafał Kokoszka 7h.

Dol. Rybiego Potoku:

Mnich od pn: Robakiewicz – 11 zesp. Wacław Spituje – 3 zesp. Zemsta Waława – 2 zesp. Orłowski – 39 zesp. Zacięcie Mogielnickich – 4 Klasyczna – 38 zesp. Kant Klasyczny – 18 zesp. Międzymiastowa – 14 zesp. Kant Hakowy (VII) – 2 zesp. Fuczok -1 zesp.

Mnich od wsch: Stanisławski – 2 zesp. Sprężyna – 11 zesp. Hobrzański – 2 zesp. Sportowo: Rokokowa Kokota (IX) – 2.VIII Paweł Bednarz i Jan Sokołowski (prowadzi calość) w stylu RP. 7.VIII Ł. Migiel i M.Bukowski. Superata Młodości (IX-) – kobiece przejście 2.VIII Monika Piasecka i Olga Niemiec. Florecista z Hotelu Adalbert (VIII) – 6.VIII Paweł Bednarz i Paweł Orłowski RP + Międzykancie (VII) w stylu RP. Superata Młodości – 24.VIII Michał Kajałowicz i Waldemar Lacik. 31.VIII. Mikołaj i Renata Bielańscy. Oczy w obłędzie (IX+) - 17.VIII prawdopodobnie pierwsze powtórzenie (droga z 2008r!) Mariusz Serda (poprowadził całość) i Sławomir Kozak (?). Metalica (IX/IX+) – 24. VIII Dariusz Kałuża i Przemek Wójcik. Saduś (IX) – 31.VIII Dariusz Kałuża i Przemek Wójcik. Prawdopodobnie w sierpniu: Fereński /Kosiński (VII/VII+)  Paweł Kowalski i Paweł Migas OS. Fuczok (VII-) Paweł Kowalski i Paweł Migas OS.

Zadni Mnich: granią od Wrót Chałubińskiego – 11 zesp. Uznański – 7 zesp. Orłowski – 4 zesp. 22.VIII: 'Wakacje w Tybecie' (VII) OS, oraz 'Jeszcze Trzeszczę' (VII+) – Paweł Bednarz i Karina Kosiorek; Paweł podaje: "teren jest bardzo kruchy i przy moim przejściu wyleciałem w cruxie z cegłą w ręce, wyrywając haka. Wydaje mi się, że obecnie trudności to ok VI.2, czyli VII+. Mimo to w książce wpisałem wycenę VIII-, bo asekuracja zrobiła się bardzo nieprzyjazna - kilka metrów pod sobą i ok. 2 metry w prawo jest ostatni hak, działający na gięcie".

Cubryna: Prawy Filar – 1 zesp. Hobrzański / Dębski – 1 zesp.

Grań Mięguszowieckich Szczytów – 13 zesp. W tym solo X.Z. w 4h.

Mięguszowiecki Szczyt Wielki: Filar – solo 24 .VIII Kacper Tekieli (asekuracja na 150m) 10,46h Zachodem Janczewskiego – 4 zesp. Surdel – 9 zesp. Swierz – 1 zesp.

Czołówka MSW: Greystone – 7 zesp. Starek / Uchmański 4 zesp. Szare Zacięcie – 8 zesp. Solo 17.VIII w stylu RP 1xA0 Mikołaj Pudow.

Kazalnica Mięguszowiecka: Schody do Nieba – 5 zesp. Łapiński / Paszucha 1zesp. Warianty Małolata – 6 zesp. W tym 18.VIII drogę tą ukończyły aż trzy zespoły, z tego jeden kobiecy Joanna Nowosadzka i Magdalena Nowak 1xAF 1xA0. Tego samego dnia miał miejsce jeszcze trzy inne przejścia Kazalnicy (!). Wędrówka Dusz do Wielkiego Bloku w połączeniu z Kantem Filara – 17.VIII Grzegorz Figura i Jarosław Walewski 1xAF 9h. Kant Filara – 18.VIII Piotr Xięski i Wojciech Ryczer OS. Bushido – 16.VIII Piotr Xięski z Wojtkiem Ryczererem. Zaczadzony Umysł (VII+) - 4.VIII Ł. Migiel i M. Woźniak OS. 8.VIII wprost przez okap (hakowo)– Paweł Grela (prowadzi całość) i Jacek Widera RP 10h.18.VIII – Grzegorz Kletshko i Marcin Inrent; wprost przez okap (hakowo) Paweł Grela i Jacek Widera (prowadzi całość) RP 10h.

Żabia Turnia Mięguszowiecka: Filar Grońskiego – 5 zesp.

Tomkowe Igły 1 zesp.

Czołówka Kopy Spadowej: Skłodowski – 13 zesp. Pachniesz Brzoskwinią – 4 zesp. Milicjanci – 3 zesp. Misio – 1 zesp. Tetrova (VI-) - 1 zesp.

Żabia Lalka – 8 zesp.

Żabi Kapucyn: Onyszkiewicz – 2 zesp. Czech / Ustupski – 6 zesp. Chrobak – 1 zesp. Wilczkowski – 2 zesp.

Wrzesień. Początek ciepły, piękny, do połowy miesiąca niemal idealne warunki. Potem opad oziębienie. Od 17-go spory opad śniegu, zimno. Końcówka obfitsza w słońce, nieco śniegu topnieje, ale w pn. ścianach już zostanie, wciąż zimno.

Granie: Od Wsch Żelaznych Wrót do Ganku - 6.IX Paweł Grela i Jacek Widera. Śnieżnych Kop + Mały Ganek przez Bartkową Turniczkę od Wsch. Rumanowej Przełeczy - 10.IX Andrzej Marcisz i Adam Śmiałkowski 6h.

Dol. Koprowa: Zadnia Garajowa Turnia drogą (WC 131) ścianą czołową płn-wsch filara (V) w 2,54h solo bez asekuracji Kacper Tekieli.

Dol. Młynicy: Turnia przed Skokiem: Rozlúčka so slobodou 9.IX Miro Peto i Marián Hrnčiar.

Dol. Mięguszowiecka: Galeria Osterwy: Strach zo života a smrti IX+ przeszli jako pierwsze powtórzenie 27.IX Jozef Krištoffy i Miro Dobiaš. Dieska /Halas /Marek (VII-) 8.IX Maciej Janczar i Krzysztof Wolański RP 2h. 29.IX tą samą drogę przechodzi Tomasz Zając i Andrzej Leśnik OS 4h, i tegoż dani ci sami Via Alinina OS 2h.

Wielki Ganek: Filar Puskasa – 1zesp.

Szarpane Turnie: Puskas – 1 zesp. Plsek – 1 zesp.

Żabi Koń: granią – 8 zesp. Haberlain – 2 zesp.

Wołowa Turnia: Stavlova 5- zesp. Stanisławski 4 – zesp.

Dol. Batyżowiecka: Gerlach drogą Krissaka 5.IX - Łukasz Buławka, Paweł Pępek w około 5,30h.

Batyżowiecki Szczyt: Płyty Kutty – 2 zesp. Filar Cihulov – 1zesp.

Dol. Staroleśna: Żółty Szczyt ukończono nową drogę o nazwie Trhlina (V+A0). 1 i 2 wyciąg wytyczają J. Barilla i M. Komora w marcu 2010. 3 i 4 wyciąg wytycza 7.IX M. Komora.

Jaworowy Szczyt: Filar Kelego – 1 zesp.

Mały Lodowy: Motyka -1 zesp.

Ostry Szczyt: Motka -2 zesp.

Strzelecka Turnia: Prawy Filar V 7.IX Radosław Kołodziński i Paweł Strzelecki.

Dol. Małej Zimnej Wody: Łomnica: Patagońskie Lato (VIII-) 7.IX Michał Dziedzic i Maciej Ostrowski PP 5,30h.

Dol. Łomnicka: Łomnica uklasycznienia drogi J. Čupel, S. Kysilková, J. Šmíd z 31.III - 1.IV. 1973 (pierwotnie V, A3 20h) dokonują 8.IX J. Svrček, I. Kapušanský w stylu OS w 6h. Autorzy powtórzenia mówią, że czwórkowe wyciągi są co najmniej piątkowe i przypuszczają że był tam jakiś obryw.

Kieżmarski: Wielkie Zacięcie (VI+) 8.IX solo Mikołaj Pudo OS 8h. Lewy Puskas - zesp. Prawy Puskas – 1 zesp. Birkenmajer – 1 zesp.

Dol. Kieżmarska: Czarny Szczyt: Narovnanie Filara – 1 zesp. Filar Puskasa -1 zesp.

Dol. Białej Wody: Galeria Gankowa: Klasyczna – 1 zesp.

Dol. Gąsienicowa

Wierch pod Fajki żebrem Czecha 2 zespoły

Skrajny Granat: środkowe żebro 32zesp. Prawe żebro 21 zesp.

Zadni Granat: Filar Staszla 31 zesp. Żleb Dreaga (V+) 7.IX Damian Stefanow i Bartosz Jarema.

Kozi Wierch drogą Grońskiego IV (WHP 189) 1 zesp.

Mylna Przełęcz: Płyta Lerskiego – 13 zesp.

Zadni Kościelec zach: Patrzykont – 6 zesp. Załupa H – 14 zesp. Surdel – 3 zesp. Kajka 2 zesp. Wsch: Setka – 30 zesp.

Kościelec wschodnia ściana: WHP 114 V – 3 zesp. Od zachodu: Gnojek – 4 zesp. Stanisławski – 6 zesp. Sprężyna – 8 zesp. Lobby Instruktorskie - 2 zesp. Byczkowski – 2 zesp.

Grań Kościelców: 7 zespołów

Świnica pn filar 3 zespoły

Dol. 5 Stawów Polskich

Kozi Wierch: pd. Filar – 1 zesp.

Zamarła Turnia: Lewi Wrześniacy – 3 zesp. Lewy Pilch – 2 zesp. Festiwal Granitu – 5 zesp. Prawi Wrześniacy – 2 zesp. Motyka (zakładam że pd-zach ścianą) - 9 zesp. Prawy Heinrich (VII-) 8.IX Kuba Kokowski i Karina Kosiorek OS.

Buczynowa Strażnica: ciekawe powtórzenie drogi Senne Marzenie (obok Komina Pokutników) 7.IX zespołu K.K i W.K. Asekuracja trudna, bez haków raczej niemożliwa, droga nie chodzona. Trudności dziwnie wycenione tzn. VI bardzo przyjemne, IV-V dosyć wymagające natomiast trawers za V+ odczuwalny w granicach VI / VII- i prawie nieasekurowalny. Droga zajęła zespołowi 7h.

Dol. Rybiego Potoku

Granią 7.IX od Rysów do Przełęczy pod Chłopkiem 12h Dominik Bentkowski Zbigniew Kordan.

Mnich od pn: Robakiewicz – 2 zesp. Wacław Spituje – 1 zesp. Orłowski – 5 zesp. Zacięcie Mogielnickich – 1 Klasyczna – 9 zesp. Kant Klasyczny – 1 zesp. Międzymiastowa – 1 zesp.

Mnich od wsch: Sprężyna – 2 zesp.. Hobrzański – 1 zesp. Sportowo: Oczy w obłędzie (IX+) -7.IX drugie powtórzenie Marcin Gąsienica-Kotelnicki i Darek Kałuża.

Grań Mięguszowieckich Szczytów – 1 zesp.

Kazalnica Mięguszowiecka: Schody do Nieba – 3 zesp. Filar z Obejściem (VII+) 2 (i7?). IX Jarosław Walewski i Grzegorz Figura 8h.

Żabia Turnia Mięguszowiecka: Filar Grońskiego – 2 zesp.

Żabia Kapucyn: Onyszkiewicz – 1 zesp.

 

Zebrał i opracował:

Adam Śmiałkowski

Z pewnością nie uniknąłem błędów i nieścisłości. Bardzo proszę o maile z uwagami i uzupełnieniami. Dziękuję.