Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Häberlein
Wycena: 
IV
Czas: 
2 h
Data: 
2013-10-26
Kto: 
Agnieszka, Jacek