Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mała Wołowa Szczerbina
Nazwa drogi: 
Zachód Grońskiego
Skala: 
S - skala skitury Życzkowskiego
Wycena uzupełniająca: 
S6
Data: 
2014-03-11
Uwagi: 
Film ze zjazdu: https://www.youtube.com/watch?v=WEm5mzQ0LI4
Kto: 
Rastislav Pet'o