Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 1 - 25
Spolu: 2579
Napr., 2018-12-17
Napr., 2018-12-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Kochańczyk Próg Kotła Kościelcowego III 2018-12-16 Podrobnosti
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2018-12-16 Podrobnosti
Ľavý pilier JZ steny Kozia Kopka IV 2018-12-09 Podrobnosti
Limba 71 IV A3 Ściana pod Skokiem IV 2018-11-29 Podrobnosti
GGT Gankowa Przełęcz - Pośrednia Rumanowa Przełęcz Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek, Bartkowa Turnia, Wschodnia Rumanowa Czuba IV 2018-11-12 Podrobnosti
Zachodnia grań Zadni Mnich III 2018-11-12 Podrobnosti
Prawe żebro i prawy filar Trójkątnej Turni Garajowa Strażnica III 2018-11-12 Podrobnosti
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-11-12 Podrobnosti
Maskov kut Mały Lodowy Szczyt VI 2018-11-12 Podrobnosti
Setka Zadni Kościelec IV 2018-11-11 Podrobnosti
Południowy filar Podufała Turnia IV 2018-11-11 Podrobnosti
Krywańska Grań Krywań III 2018-11-11 Podrobnosti
Kut v platni Strzelecka Turnia VII- 2018-11-11 Podrobnosti
Prawy Filar Strzelecka Turnia V+ 2018-11-11 Podrobnosti
Lewy filar Szczyrbski Szczyt III 2018-11-10 Podrobnosti
Jaworowa Grań Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Rogowa Grań, Skrajna Jaworowa Turnia III 2018-11-10 Podrobnosti
Klasická cesta Mały Lodowy Szczyt V- 2018-11-09 Podrobnosti
Grań Hrubego Hruby Wierch, Wielka Teriańska Turnia II 2018-11-08 Podrobnosti
Gálfy - Urbanovič Wielicka Baszta V+ 2018-11-07 Podrobnosti
Grań Kończystej Kończysta, Mała Kończysta, Pośrednia Kończysta, Turnia nad Drągiem, Stwolska Turnia II 2018-11-05 Podrobnosti
Ocelova nit Osterwa VIII 2018-11-04 Podrobnosti
R. Kubín, V. Roland Batyżowiecki Szczyt V 2018-11-04 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2018-11-04 Podrobnosti
Wschodnia grań Młynarz II 2018-11-03 Podrobnosti
Południowy Filar Kozi Wierch V 2018-11-02 Podrobnosti

Stránky