Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 1 - 25
Spolu: 2312
Napr., 2018-02-20
Napr., 2018-02-20
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Vrchol Obťažnosť Čas Dátum Akčné
Veverkov IV 2018-02-18 Podrobnosti
Zahradky V 2018-02-18 Podrobnosti
Ľad do Veľkej záhradky III+ 1 hod 2018-02-12 Podrobnosti
Ľad do Garajovej lávky Garážová lavka IV 1 hod 2018-02-12 Podrobnosti
Prawy filar IV+ 5h 2018-02-11 Podrobnosti
Ťažký ľad Próg Doliny Ciężkiej IV+ 2018-02-11 Podrobnosti
Český ľad Próg Doliny Ciężkiej IV 2018-02-11 Podrobnosti
Bladym świtem Bula pod Bańdziochem VI+ 2h 2018-02-08 Podrobnosti
Bez znaczenia Bula pod Bańdziochem V 4h 2018-02-06 Podrobnosti
W samo południe Bula pod Bańdziochem V+ 6,5 2018-02-03 Podrobnosti
Ľady pod Svišťovkou Rakuska Czuba IV 2018-02-01 Podrobnosti
Komin Muchy Kościelec III 2018-01-29 Podrobnosti
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-28 Podrobnosti
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-27 Podrobnosti
"Zuzkina blúzka" Młynarz IV- 2018-01-27 Podrobnosti
Żebro Weinczillera Tępa III 3h30min 2018-01-27 Podrobnosti
Cyklistický ľad Żółta ściana 0:30 2018-01-27 Podrobnosti
Grog Turnia nad Polaną IV- 2018-01-26 Podrobnosti
Bikermajer Wielicka Baszta III+ 8h 2018-01-26 Podrobnosti
Veverkov ľadopád Sławkowski Szczyt IV 2018-01-24 Podrobnosti
Cigańska Hracka Żabi Wierch Jaworowy III+ 4 2018-01-24 Podrobnosti
Komín návratov Ryglowa Przełęcz V 6,5h 2018-01-20 Podrobnosti
Birkenmajer Wielicka Baszta IV- 9h 2018-01-20 Podrobnosti
Rysa Strzelskiego Wielka Mnichowa Baba V+ 8h 2018-01-20 Podrobnosti
Zuzkin ľad Młynarz III+ 2018-01-18 Podrobnosti

Stránky