Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 1 - 25
Spolu: 2910
Napr., 2019-11-16
Napr., 2019-11-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Szare Zacięcie Czołówka MSW 2019-11-08 Podrobnosti
Zachodnim żebrem pn. wierzchołka Szatan III 2019-11-01 Podrobnosti
Stanisławski (górny) Mały Kieżmarski Szczyt V 2019-10-27 Podrobnosti
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2019-10-27 Podrobnosti
Wortgottes Wielki Kościół VI 2019-10-27 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia IV 2019-10-27 Podrobnosti
Sadkova Cesta Baranie Rogi IV 2019-10-27 Podrobnosti
Oda na Radost Kieżmarski Szczyt VII+ 2019-10-27 Podrobnosti
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Cubryna IV 2019-10-26 Podrobnosti
Zachodnia grań Zadni Mnich II 2019-10-26 Podrobnosti
Komin Stanisławskiego Mały Kieżmarski Szczyt V+ 2019-10-26 Podrobnosti
Kút čiernej platne Galeria Gankowa VI+ 2019-10-26 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V- 2019-10-26 Podrobnosti
Wariant drogi Stredom Steny Lodowa Kopa VII- 2019-10-26 Podrobnosti
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik II 2019-10-26 Podrobnosti
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka V 2019-10-26 Podrobnosti
Onyszkiewicz Żabi Kapucyn VI- 2019-10-26 Podrobnosti
GGTW: Kopa nad Wrotami - Zadni Mnich Kopa nad Wrotami, Zadni Mnich, Ciemnosmreczyńska Turnia II 2019-10-24 Podrobnosti
Wschodnia grań Ostry Szczyt III 2019-10-23 Podrobnosti
Zachodnia grań Ostry Szczyt, Mały Ostry Szczyt III 2019-10-23 Podrobnosti
Komin Englischa Ostry Szczyt II 2019-10-23 Podrobnosti
Häberlein Ostry Szczyt IV 2019-10-23 Podrobnosti
Ósemka Ostry Szczyt IV 2019-10-23 Podrobnosti
Jubilejná (Wielicki Ząb), Hrana Velickej steny (Wielicka Baszta) Wielicka Baszta IV 2019-10-23 Podrobnosti
Lobby instruktorskie Kościelec VII- 2019-10-20 Podrobnosti

Stránky