Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 76 - 100
Spolu: 3978
Napr., 2022-08-10
Napr., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť zostupne Akčné
Zemsta Wacława Mnich VII- 2013-07-08 Podrobnosti
Wacław Spituje Mnich VII+ 2013-07-08 Podrobnosti
Setka Zadni Kościelec IV 2013-07-08 Podrobnosti
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-07-08 Podrobnosti
Klasyczna Mnich VI 2013-07-09 Podrobnosti
Zachodni Filar Ganek V 2013-07-10 Podrobnosti
Velička Mały Siarkan VI 2013-07-14 Podrobnosti
Kombinacja: dół Luczy (2 wyc), góra Orolin (2 wyc) Wielicka Baszta V 2013-07-15 Podrobnosti
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-07-18 Podrobnosti
Stanisławski Kościelec 2013-07-19 Podrobnosti
Załupa H Zadni Kościelec III 2013-07-19 Podrobnosti
Gnojek Kościelec III 2013-07-19 Podrobnosti
Gnojek Kościelec III 2013-07-20 Podrobnosti
Matrix Kościelec IX- 2013-07-20 Podrobnosti
Grań Kościelców (WHP 106) Kościelec III 2013-07-20 Podrobnosti
Skłodowski Kopa Spadowa VI- 2013-07-20 Podrobnosti
Sprężyna Mnich VII- 2013-07-20 Podrobnosti
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI- 2013-07-20 Podrobnosti
Stredom steny - Ľavá veža Osterwa VI+ 2013-07-20 Podrobnosti
Prawy Dorawski + Filar Świnicy Świnica V 2013-07-20 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-07-21 Podrobnosti
Srodkowe Żeberko Skrajny Granat V- 2013-07-21 Podrobnosti
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2013-07-21 Podrobnosti
Klasyczna Zamarła Turnia V 2013-07-21 Podrobnosti
Tomkowe Igły Niżnie Rysy V 2013-07-21 Podrobnosti

Stránky