Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 3776 - 3800
Spolu: 3862
Napr., 2022-06-16
Napr., 2022-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť vzostupne Akčné
Stanisławski Kościelec 2013-07-19 Podrobnosti
Załupa H Zadni Kościelec III 2013-07-19 Podrobnosti
Gnojek Kościelec III 2013-07-19 Podrobnosti
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-07-18 Podrobnosti
Kombinacja: dół Luczy (2 wyc), góra Orolin (2 wyc) Wielicka Baszta V 2013-07-15 Podrobnosti
Velička Mały Siarkan VI 2013-07-14 Podrobnosti
Zachodni Filar Ganek V 2013-07-10 Podrobnosti
Klasyczna Mnich VI 2013-07-09 Podrobnosti
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-07-08 Podrobnosti
Zemsta Wacława Mnich VII- 2013-07-08 Podrobnosti
Wacław Spituje Mnich VII+ 2013-07-08 Podrobnosti
Setka Zadni Kościelec IV 2013-07-08 Podrobnosti
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-07-08 Podrobnosti
Zezwolenie na Wiercenie Mnich VI+ 2013-07-07 Podrobnosti
Kombinacja: Snežný muž (2w) + King-Kong (2w) Lodowa Kopa IV+ 2013-07-07 Podrobnosti
Klasyczna Mnich IV 2013-07-07 Podrobnosti
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-07-07 Podrobnosti
Filar Staszla Zadni Granat V 2013-07-07 Podrobnosti
Zacięcie Mogielnickiego Mnich VI- 2013-07-06 Podrobnosti
Grań Tomkowych Igieł Niżnie Rysy V 2013-07-06 Podrobnosti
Motyka Mały Kołowy Szczyt VI- 2013-07-03 Podrobnosti
Zezwolenie na wiercenie Mnich VI+ 2013-07-03 Podrobnosti
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-07-02 Podrobnosti
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-07-01 Podrobnosti
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-06-29 Podrobnosti

Stránky