Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pustá
Miesto: 
Zamarla turňa
Cesta: 
Lewa Pilchówka
Obťažnosť: 
V
Stýl: 
OS
Čas: 
3,30
Dátum: 
2013-06-16
Kto: 
Hubert Kolasiński, Paweł Woźnicki
Klub: 
KW Warszawa