Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Bielovodská dolina
Miesto: 
Tisovky
Cesta: 
Kaskady
Obťažnosť: 
III+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Doplňujúce ocenenie: 
WI3+/II
Stýl: 
PP
Čas: 
2,5 h
Dátum: 
2018-02-18
Kto: 
Lucyna i Mateusz Herman
Klub: 
KW Bielsko-Biała