Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Veľká Studená
Miesto: 
Ostrý štít
Cesta: 
Häberleinova cesta
Obťažnosť: 
IV
Dátum: 
2019-08-12
Poznamky: 
Veľmi pekná cesta. Jedna z najštvorkovejších IV v Tatrách. Ideálne podmienky.
Kto: 
Školníček, Kuľa