Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Velická
Miesto: 
Velická stena
Cesta: 
Birkenmajerova cesta
Obťažnosť: 
IV
Doplňujúce ocenenie: 
WI3
Stýl: 
OS
Dátum: 
2018-01-13
Poznamky: 
prvé 3 ľadové dĺžky, potom zlanenie
Kto: 
Małgorzata Tomik, Martin Janáček