Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pustá
Miesto: 
Zamarla turňa
Cesta: 
Lewi Wrześniacy /wariant lewym zacięciem/
Obťažnosť: 
V
Čas: 
2,5h
Dátum: 
2013-08-11
Poznamky: 
powrót zjazdami do Pustej dolinki Lewym Heinrichem
Kto: 
Iwona i Mariusz