Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gasienicowa
Miesto: 
Koščielcový kotol
Cesta: 
Powiedz, że się boisz
Obťažnosť: 
V+
Doplňujúce ocenenie: 
5+ (A0)
Dátum: 
2021-01-10
Poznamky: 
Wystartowaliśmy trochę bardziej na lewo, terenem za około M5 z dosyć wymagającą asekuracją (zielona linia na fototopo), bo połogie płyty z nietrzymającym śniegiem nie rokowały zbyt dobrze. Zacięcie na naszym drugim wyciągu super, trudności około M5+ może M6, w miarę dobre kierunkowe chwyty w rysach i czujne, małe stopnie na gładkiej płycie. W zacięciu świetna asekuracja z friendów w rysach. Po wyjściu z zacięcia trudno znaleźć miejsce na stan, my założyliśmy w dość niewygodnej nyży. Następny wyciąg niby bez większych trudności na topo, a w tych warunkach połogie, nieurzeźbione płyty z niezwiązanym śniegiem były „ciekawe”. Trawy dobrze trzymały. Ostatni wyciąg to start w płytkę z półki. Niezwiązany śnieg sprawił, że dla nas było to niemożliwe do zrobienia klasycznie, bo nie było żadnych stopni do wystartowania. Po kilku próbach finalnie na starcie było A0. Dalej fajna, czujna płytka i wyjście w łatwy teren. Powrót pod ścianę dwoma komfortowymi zjazdami Kominem Muchy.
Kto: 
Tomasz Kręcioch, Łukasz Stopa, Grzegorz Andrejczyn
Klub: 
KW Kraków