Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybieho potoka
Miesto: 
Spádová kopa
Cesta: 
Milicjanci
Obťažnosť: 
VI
Stýl: 
OS
Čas: 
5h
Dátum: 
2013-07-22
Kto: 
Przemysław Kaniewski, Krzysztof Radziwon