Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pustá
Miesto: 
Zamarla turňa
Cesta: 
Festiwal Granitu, Lewi Wrześniacy
Obťažnosť: 
V
Dátum: 
2013-06-17
Kto: 
Piotr Rogosz, Iwona Kulas