Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Skalnatá
Miesto: 
Lomnický štít
Cesta: 
Motyka
Obťažnosť: 
V+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Doplňujúce ocenenie: 
WI3+
Stýl: 
OS zimowoklasycznie
Čas: 
9h
Dátum: 
2024-02-18
Poznamky: 
Z rana na podejściu twardo, w ścianie warun 9/10 - cudowny śniegolód, napite trzymające trawy, tylko na ostatnim wyciągu prysznic i w efekcie zalodzone liny.
Kto: 
Ewa Woźniak; Bartosz Maleszko
Klub: 
STJ KW KRAKÓW; WKW