Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 4155
E.g., 2023-06-07
E.g., 2023-06-07
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasort ascending Akcja
Filarem Szczuki Lodowa Kopa V 2022-07-19 Szczegóły
Stara Cesta Jastrzębia Turnia III 2022-07-18 Szczegóły
Rebelia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-07-17 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-07-17 Szczegóły
Cez výlom + hrebeň Dvojitá veža-Dolná granátová štrbina Wielicka Baszta V 2022-07-17 Szczegóły
Świnicka Grań (w wersji po obrywie) Zawratowa Turnia, Niebieska Turnia, Gąsienicowa Turnia, Świnica II 2022-07-17 Szczegóły
Staflovka i Płd. Żebro Wołowa Turnia V 2022-07-17 Szczegóły
Filar Motyki Mały Lodowy Szczyt IV 2022-07-16 Szczegóły
Kursowa czwórka Zadni Kościelec V 2022-07-16 Szczegóły
Čihulov pilier Batyżowiecki Szczyt V+ 2022-07-16 Szczegóły
Stanisławski Młynarz III 2022-07-16 Szczegóły
Zejście do Dolinki Spadowej Żabi Szczyt Wyżni II 2022-07-16 Szczegóły
Zach. granią od Niżniej Spadowej Przełączki Ciężka Turnia IV 2022-07-16 Szczegóły
Stanisławski Wysoka V 2022-07-16 Szczegóły
Ściśle pd. - wsch. granią Ciężki Szczyt II 2022-07-16 Szczegóły
Stanislawski + Międzymiastowa Mnich VI 2022-07-14 Szczegóły
Rebelia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-07-13 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-07-13 Szczegóły
Zarez Wielka Łomnicka Baszta VI+ 2022-07-09 Szczegóły
GGT - Żłobiste Czuby Żłobiste Czuby, Żłobisty Szczyt III 2022-07-04 Szczegóły
Všetko v poriadku Mały Lodowy Szczyt VII- 2022-07-04 Szczegóły
Schody do nieba / Łapiński-Paszucha Kazalnica Mięguszowiecka V+ 2022-07-04 Szczegóły
Klasyczna Mały Lodowy Szczyt V- 2022-07-03 Szczegóły
Czereśniowy Filar Mały Lodowy Szczyt VI- 2022-07-03 Szczegóły
Międzymiastowa, Robakiewicz (w dół), Kant Klasyczny Mnich VI+ 2022-07-03 Szczegóły

Pages