Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 4094
E.g., 2023-02-04
E.g., 2023-02-04
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasort ascending Akcja
Estok-Janiga + Hviezdova Wołowa Turnia VII- 2022-06-18 Szczegóły
Pn. - wsch. filarem Skrajna Garajowa Turnia III 2022-06-18 Szczegóły
Granią Hrubego od Garajowej Strażnicy Hruby Wierch IV 2022-06-18 Szczegóły
Uskok, Masowanie kompleksów, Kompleks Stolicy Zadni Mnich VIII- 2022-06-18 Szczegóły
Filar Motyki + Motyka + Cesta k Slnku Ostry Szczyt, Mały Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa V 2022-06-18 Szczegóły
Shangri La Osterwa VIII 2022-06-16 Szczegóły
Trojkralove limby Osterwa VII 2022-06-16 Szczegóły
Rebelia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-06-16 Szczegóły
Filar Motyki Mały Lodowy Szczyt IV 2022-06-13 Szczegóły
Kubín - Roland Batyżowiecki Szczyt V 2022-06-12 Szczegóły
Orolin-Bakos Kozia Turnia VII 2022-06-12 Szczegóły
Cesta THT Kozia Turnia VI+ 2022-06-12 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2022-06-12 Szczegóły
Kutta i Roland-Kubin Batyżowiecki Szczyt V 2022-06-12 Szczegóły
Pravým pilierom Strzelecka Turnia V 2022-06-12 Szczegóły
Książkowe Zacięcie Kościelec VI 2022-06-07 Szczegóły
Eštok-Janiga Wołowa Turnia VII- 2022-06-05 Szczegóły
Kant Pietscha Zamarła Turnia VII+ 2022-06-05 Szczegóły
Ľavá depresia JZ - Lukeš - Sysel Baranie Rogi IV 2022-06-05 Szczegóły
Lewy Dziędzielewicz Kościelec VI 2022-06-04 Szczegóły
Lewym żebrem Zmarzła Przełęcz III 2022-06-03 Szczegóły
Trawers od Zmarzłej Przełęczy do Koziej Przełęczy Zamarła Turnia V 2022-06-03 Szczegóły
Przez Dolinę Śnieżną na Wielką Kapałkową Turnię Wielka Kapałkowa Turnia II 2022-05-29 Szczegóły
Tour de Cubryna (po śniegu) Cubryna 2022-05-26 Szczegóły
Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec II 2022-05-23 Szczegóły

Pages