Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 4094
E.g., 2023-02-05
E.g., 2023-02-05
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasort ascending Akcja
Zejście do Dolinki Spadowej Żabi Szczyt Wyżni II 2022-07-16 Szczegóły
Zach. granią od Niżniej Spadowej Przełączki Ciężka Turnia IV 2022-07-16 Szczegóły
Stanisławski Wysoka V 2022-07-16 Szczegóły
Ściśle pd. - wsch. granią Ciężki Szczyt II 2022-07-16 Szczegóły
Stanislawski + Międzymiastowa Mnich VI 2022-07-14 Szczegóły
Rebelia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-07-13 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2022-07-13 Szczegóły
Zarez Wielka Łomnicka Baszta VI+ 2022-07-09 Szczegóły
GGT - Żłobiste Czuby Żłobiste Czuby, Żłobisty Szczyt III 2022-07-04 Szczegóły
Všetko v poriadku Mały Lodowy Szczyt VII- 2022-07-04 Szczegóły
Schody do nieba / Łapiński-Paszucha Kazalnica Mięguszowiecka V+ 2022-07-04 Szczegóły
Klasyczna Mały Lodowy Szczyt V- 2022-07-03 Szczegóły
Czereśniowy Filar Mały Lodowy Szczyt VI- 2022-07-03 Szczegóły
Międzymiastowa, Robakiewicz (w dół), Kant Klasyczny Mnich VI+ 2022-07-03 Szczegóły
Velickov kut i Motyka Mały Siarkan, Szarpane Turnie VI 2022-07-03 Szczegóły
Jandík - Hrdina Kopa Popradzka VI- 2022-07-03 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2022-07-03 Szczegóły
Plšek-Zachoval Szarpane Turnie VI- 2022-07-03 Szczegóły
Ostrie JZ piliera Ostry Szczyt V 2022-07-03 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2022-07-02 Szczegóły
Siarkańska Grań Wielki Siarkan III+ 2022-07-02 Szczegóły
Łańcuchówka treningowa Mnich, Zamarła Turnia, Kozi Wierch V 2022-07-01 Szczegóły
Baryła Stonawski i Sorry Vader Mnich VIII 2022-06-30 Szczegóły
Julova Osterwa V+ 2022-06-29 Szczegóły
Junova Osterwa VI 2022-06-29 Szczegóły

Pages