Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Góry Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Tatry Wysokie Superstok Ostrva VIII- 4h 2017-12-18 Szczegóły
Tatry Wysokie Motyka Jaworowy Szczyt V 4h 2017-12-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Potoczka Czuba nad Karbem V- 5,5h 2017-12-16 Szczegóły
Tatry Wysokie Bratislavský ľad Rohový hrebeň V 2h 2017-12-13 Szczegóły
Tatry Wysokie Tupa Blada Tępa VI- 3h30m 2017-12-10 Szczegóły
Tatry Wysokie Prawy dziadek Czołówka MSW VI+ 7.5h 2017-12-03 Szczegóły
Tatry Wysokie Žulawského cesta Ušatá stráž IV+ dlho 2017-12-03 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Potoczka Czuba nad Karbem V- 6,5 2017-12-01 Szczegóły
Tatry Wysokie Ľadový komín Kôprovská veža IV+ 3 2017-11-28 Szczegóły
Tatry Wysokie Żebro 116 Młynickie Solisko IV 4.5 2017-11-19 Szczegóły
Tatry Wysokie Motyka Lomnicky štít IV 8,5 2017-11-18 Szczegóły
Tatry Wysokie Środkowe Żebro Skrajny Granat V- 5h 2017-11-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Motyka, JV stena Lomnický štít V 8,5h 2017-11-16 Szczegóły
Tatry Wysokie Krywańska Grań Krywań II 9h45min 2017-10-19 Szczegóły
Tatry Wysokie Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 3 2017-10-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Via AliNina Osterwa VI+ 2 2017-10-17 Szczegóły
Tatry Wysokie Velický zub Velický zub IV 2:00 2017-10-16 Szczegóły
Tatry Wysokie Indianske leto Baranie Rogi VII- 3h30m 2017-10-15 Szczegóły
Tatry Wysokie Droga Martina Gerlach II 2017-10-07 Szczegóły
Tatry Wysokie Lewy filar południowej ściany WHP 3872 Kozia Turnia VI- 4h 2017-10-02 Szczegóły
Tatry Wysokie Cepelowa cesta Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI 5h 2017-10-01 Szczegóły
Tatry Wysokie Klíma-Linhart Žeruchova veža Východná V 3 2017-10-01 Szczegóły
Tatry Wysokie Cesta cez kni­hu Žeruchova veža Východná V 2 h 2017-10-01 Szczegóły
Tatry Wysokie Junova Cesta Osterwa VI 2017-10-01 Szczegóły
Tatry Wysokie Cesta Autonovy Galeria Osterwy VI+ 2017-09-30 Szczegóły

Strony