Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 126 - 150
Łącznie: 3890
Np. 2022-06-27
Np. 2022-06-27
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Motyka Wysoka III 2017-03-03 Szczegóły
Czerwony Żleb Pośrednia Baszta 2019-04-18 Szczegóły
Puškáš + Stanisławski Czarny Szczyt V 2020-10-28 Szczegóły
Żebro Galfy'ego Tępa III 2015-12-30 Szczegóły
Andráši-Gálfy Tępa 2014-03-09 Szczegóły
Martin Gerlach II 2017-08-09 Szczegóły
Motyka Durny Szczyt IV 2015-07-30 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2013-09-07 Szczegóły
Lewy Puskas Kieżmarski Szczyt IV 2019-10-17 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2014-08-03 Szczegóły
Ľavý pilier (lewy filar) Strzelecka Turnia IV 2021-07-31 Szczegóły
GGT: Jaworowa Przełęcz- Rohatka Jaworowy Szczyt, Mały Jaworowy Szczyt, Świstowy Szczyt, Dzika Turnia III 2016-08-04 Szczegóły
Środkowe Żeberko Skrajny Granat IV 2018-05-20 Szczegóły
Łomnickim Korytem przez Cmentarzysko do Lejkowego Kotła Łomnica 2013-04-21 Szczegóły
Kombinacja Lewy Kant Heinricha/Mu-mu-mu Zamarła Turnia VII- 2020-06-06 Szczegóły
Gálfy Tępa III 2015-01-03 Szczegóły
Lodospad Kaskady Tatry Wysokie III+ 2022-01-16 Szczegóły
Motyka Wysoka III+ 2017-01-11 Szczegóły
Wyjście na Żurka Mnich VI 2014-07-20 Szczegóły
Elina Osterwa VIII 2015-09-18 Szczegóły
Bratysławski Lód / Bratislavský ľad Skrajna Rogowa Przełęcz 2014-01-10 Szczegóły
Capelova Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI+ 2020-08-28 Szczegóły
Lobby Instruktorskie Kościelec VII+ 2017-07-30 Szczegóły
Prawy Heinrich Zamarła Turnia VII- 2015-07-04 Szczegóły
Puškáš Łomnica V 2019-08-10 Szczegóły

Strony