Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 201 - 225
Spolu: 3979
Napr., 2022-08-10
Napr., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosťzoradiť zostupne Dátum Akčné
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2018-09-01 Podrobnosti
Martin Gerlach II 2017-08-09 Podrobnosti
Grań Kościelców Kościelec, Zadni Kościelec II 2015-10-04 Podrobnosti
przez Płytę Mnich II 2015-05-23 Podrobnosti
Rebrom Koprowy Wierch II 2015-02-12 Podrobnosti
Batyżowiecka Grań Batyżowiecki Szczyt II 2014-07-13 Podrobnosti
Wariant do drogi WHP1277 Mały Siarkan II 2014-05-10 Podrobnosti
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik II 2019-10-26 Podrobnosti
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena) Krywań II 2016-12-19 Podrobnosti
grań Kończystej Kończysta II 2016-09-10 Podrobnosti
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2014-09-18 Podrobnosti
Walentkowa Grań Świnica II 2014-07-20 Podrobnosti
Droga przez płytę Mnich II 2021-06-02 Podrobnosti
GGT: Waga - Wysoka Wysoka, Ciężki Szczyt II 2017-08-02 Podrobnosti
Krywańska Grań Krywań II 2016-09-14 Podrobnosti
Zawratowa Turnia od Mylnej Zawratowa Turnia II 2021-08-08 Podrobnosti
Stanisławski Skrajna Nowoleśna Turnia II 2020-08-27 Podrobnosti
WHP2428 Kieżmarska Kopa II 2020-07-01 Podrobnosti
Droga Tatarki Gerlach II 2017-08-31 Podrobnosti
Rysa Kordysa Zawratowa Turnia II 2014-01-25 Podrobnosti
WHP 2203 Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia II 2018-08-04 Podrobnosti
Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-06 Podrobnosti
Płd. - zach. grzędą. Orla Baszta II 2020-11-07 Podrobnosti
Lodospad Grosza 1 i 2 Sławkowski Szczyt II 2017-01-30 Podrobnosti
Martin Gerlach II 2016-09-07 Podrobnosti

Stránky