Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 49
Łącznie: 49
Np. 2022-06-16
Np. 2022-06-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Południowe żebro Orla Baszta V 2020-11-15 Szczegóły
Południowa depresja Orla Baszta II 2020-11-15 Szczegóły
Pd.-zach. żebro Orla Baszta II 2020-11-15 Szczegóły
Motyki Trzy Zamarła Turnia, Kozie Czuby V 2020-11-13 Szczegóły
Żleb Blatona Świnica IV 2020-11-12 Szczegóły
Stanisławski Kościelec IV+ 2020-11-11 Szczegóły
Uskok - Orłowski Zadni Mnich VI 2020-11-10 Szczegóły
Klasyczna (w dół) Zamarła Turnia V 2020-11-09 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2020-11-09 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2020-11-07 Szczegóły
Zamarła 2+2 Zamarła Turnia V 2020-11-06 Szczegóły
Lewy filar Młynarzowe Widły V 2020-11-01 Szczegóły
Puškáš + Stanisławski Czarny Szczyt V 2020-10-28 Szczegóły
Firsoff Mały Ostry Szczyt II 2020-10-23 Szczegóły
Sawicki Mały Ostry Szczyt IV 2020-10-23 Szczegóły
Plśek Szarpane Turnie VI- 2020-09-20 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI- 2020-09-19 Szczegóły
Motyka Mała Baszta V 2020-09-16 Szczegóły
Jaworowe Kominy Dwa (Motyki) Jaworowy Szczyt IV 2020-09-15 Szczegóły
Komin Motyki Zadnia Baszta V 2020-09-12 Szczegóły
Hefty-Komarnicki Mały Kieżmarski Szczyt IV 2020-08-31 Szczegóły
Kieżmarski Kwintet Kieżmarski Szczyt V 2020-08-28 Szczegóły
Środkiem ściany Mały Jaworowy Szczyt VI- 2020-08-22 Szczegóły
Stanisławski Mały Jaworowy Szczyt V 2020-08-21 Szczegóły
Filar Puškáša Galeria Gankowa V- 2020-08-16 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2020-08-14 Szczegóły
Motyka Żłobisty Szczyt V 2020-08-12 Szczegóły
Zachodnie żebro Turnia nad Kolebą III 2020-08-11 Szczegóły
Orłowski Hruba Turnia V 2020-08-10 Szczegóły
Lewy filar Młynarzowe Widły V 2020-08-09 Szczegóły
Rok 1934 Stwolska Turnia, Pośrednia Kończysta, Mała Kończysta, Drąg, Kościółek, Gerlach, Zadni Gerlach, Mały Gerlach V 2020-07-31 Szczegóły
Środkiem południowej ściany Wielki Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt IV 2020-07-28 Szczegóły
Puškáš Łomnica V 2020-07-28 Szczegóły
Zachodnie żebro Diablowina II 2020-07-26 Szczegóły
Piekielnikowa Turnia Diablowina III 2020-07-26 Szczegóły
Motyka Diabla Turnia IV 2020-07-26 Szczegóły
Kubín-Roland Młynickie Solisko III 2020-07-23 Szczegóły
Grań Soliska Młynickie Solisko, Szczyrbskie Solisko, Furkotne Solisko, Małe Solisko, Soliskowe Turnie, Pośrednie Solisko, Wielkie Solisko III 2020-07-23 Szczegóły
Północna grań Dwoista Turnia III 2020-07-15 Szczegóły
Jubilejná Wielicka Baszta IV 2020-07-15 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta, Dwoista Turnia V 2020-07-15 Szczegóły
Cesta k Slnku + Motyka (cz.1) Lodowa Kopa V- 2020-07-10 Szczegóły
Cesta k Slnku + Motyka (cz.2) Mały Lodowy Szczyt V 2020-07-10 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.1) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań V- 2020-07-05 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.2) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań IV 2020-07-05 Szczegóły
WHP2428 Kieżmarska Kopa II 2020-07-01 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV+ 2020-07-01 Szczegóły
Północna ściana Mały Ostry Szczyt III 2020-06-28 Szczegóły
Birkenmajer 3x Łomnica IV 2020-06-25 Szczegóły