Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 2809
Np. 2019-08-24
Np. 2019-08-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Dolný a Horný Groszov ľad Sławkowski Szczyt IV 2018-12-29 Szczegóły
Polsky Kut Kieżmarska Kopa IV+ 2018-12-19 Szczegóły
Lewy filar Jagnięcy Szczyt II 2018-12-19 Szczegóły
Živagove blues Kieżmarska Kopa V+ 2018-12-17 Szczegóły
Kochańczyk Próg Kotła Kościelcowego III 2018-12-16 Szczegóły
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2018-12-16 Szczegóły
Czary Kieżmarska Kopa V 2018-12-16 Szczegóły
Żebro Puskasa Tępa IV 2018-12-16 Szczegóły
Ľavý pilier JZ steny Kozia Kopka IV 2018-12-09 Szczegóły
Limba 71 IV A3 Ściana pod Skokiem IV 2018-11-29 Szczegóły
GGT Gankowa Przełęcz - Pośrednia Rumanowa Przełęcz Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek, Bartkowa Turnia, Wschodnia Rumanowa Czuba IV 2018-11-12 Szczegóły
Zachodnia grań Zadni Mnich III 2018-11-12 Szczegóły
Prawe żebro i prawy filar Trójkątnej Turni Garajowa Strażnica III 2018-11-12 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-11-12 Szczegóły
Maskov kut Mały Lodowy Szczyt VI 2018-11-12 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2018-11-11 Szczegóły
Południowy filar Podufała Turnia IV 2018-11-11 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań III 2018-11-11 Szczegóły
Kut v platni Strzelecka Turnia VII- 2018-11-11 Szczegóły
Prawy Filar Strzelecka Turnia V+ 2018-11-11 Szczegóły
Lewy filar Szczyrbski Szczyt III 2018-11-10 Szczegóły
Jaworowa Grań Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Rogowa Grań, Skrajna Jaworowa Turnia III 2018-11-10 Szczegóły
Klasická cesta Mały Lodowy Szczyt V- 2018-11-09 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch, Wielka Teriańska Turnia II 2018-11-08 Szczegóły
Gálfy - Urbanovič Wielicka Baszta V+ 2018-11-07 Szczegóły

Strony