Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2939
Np. 2020-01-28
Np. 2020-01-28
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Stanisławski Gerlach IV 2019-09-13 Szczegóły
Polski Wariant Direttissima Żółta Ściana VIII 2019-09-13 Szczegóły
Gross-Palenicek Mały Lodowy Szczyt VII- 2019-09-11 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2019-09-11 Szczegóły
Ľavý pilier Strzelecka Turnia IV 2019-09-07 Szczegóły
Komarniccy Łomnica III 2019-09-05 Szczegóły
Stanisławski Łomnica V 2019-09-05 Szczegóły
Zachód Grońskiego + Grań Mięguszy Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Hińczowa Turnia IV 2019-09-01 Szczegóły
Świerz Żabia Turnia Mięguszowiecka III 2019-09-01 Szczegóły
Rysa Szczepańskiego Wielicki Szczyt IV 2019-09-01 Szczegóły
Čerešňový pilier Mały Lodowy Szczyt V+ 2019-08-31 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki + Żabia Grań do Niżnych Rysów Żabia Lalka, Żabi Mnich, Niżnie Rysy V+ 2019-08-31 Szczegóły
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2019-08-31 Szczegóły
W trakcie (to nie nazwa) Zmarzłe Czuby IV 2019-08-31 Szczegóły
Świerz (Zetka) Turnia Zwornikowa II 2019-08-30 Szczegóły
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Pośredni III 2019-08-29 Szczegóły
Machnik- Preyzner Jastrzębia Turnia IV+ 2019-08-27 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2019-08-27 Szczegóły
Majowa Osterwa VI- 2019-08-27 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2019-08-25 Szczegóły
Soliskový hrebeň Wielkie Solisko III- 2019-08-25 Szczegóły
Filar Kellego Jaworowy Szczyt V 2019-08-25 Szczegóły
Häberlein Ostry Szczyt IV 2019-08-25 Szczegóły
Surdel Zadni Kościelec V 2019-08-24 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 2019-08-24 Szczegóły

Strony