Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2910
Np. 2019-11-16
Np. 2019-11-16
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Świerz Wołowa Turnia III 2019-08-18 Szczegóły
Kant Hakowy Mnich VII- 2019-08-18 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI- 2019-08-18 Szczegóły
Filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2019-08-17 Szczegóły
Birkenmajer Młynarczyk V 2019-08-17 Szczegóły
Andromeda Mnich VII 2019-08-17 Szczegóły
Wachowicz Mnich VIII 2019-08-17 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V 2019-08-17 Szczegóły
Indiańskie Lato Baranie Rogi VII- 2019-08-17 Szczegóły
Estok- Janiga Wołowa Turnia VI+ 2019-08-16 Szczegóły
Pavlín - Kráčalík Osterwa VI- 2019-08-16 Szczegóły
Pavlín - Kráčalík Osterwa VI- 2019-08-16 Szczegóły
Hviezdova Wołowa Turnia VI+ 2019-08-15 Szczegóły
Droga Świerza Wołowa Turnia III 2019-08-15 Szczegóły
Północna grań Rysy II 2019-08-15 Szczegóły
GGTW: Waga - Wysoka Wysoka, Ciężki Szczyt II 2019-08-15 Szczegóły
Pośredni Pazdur Wysoka III 2019-08-15 Szczegóły
Dieška Osterwa VII- 2019-08-15 Szczegóły
Via AlaNina Osterwa VI+ 2019-08-15 Szczegóły
Häberleinova cesta Ostry Szczyt IV 2019-08-12 Szczegóły
Śmieszno i Straszno Mnich VII- 2019-08-12 Szczegóły
Sobkowa Grań Lodowy Szczyt III 2019-08-12 Szczegóły
Świerz Mały Ganek III 2019-08-12 Szczegóły
Północna grań Małego Ganku Mały Ganek, Galeria Gankowa, Kacza Turnia, Pusta Turnie (Skrajna, Zadnia), Gankowa Strażnica III 2019-08-12 Szczegóły
Prawy filar Ważecka Turnia V 2019-08-11 Szczegóły

Strony