Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 126 - 150
Łącznie: 3370
Np. 2020-10-26
Np. 2020-10-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Droga Motyki Wschodni Żelazny Szczyt V 2020-08-12 Szczegóły
Klasyczna Mały Lodowy Szczyt V- 2020-08-12 Szczegóły
Grań Fajek, Grań Czarnych Ścian Wierch pod Fajki, Kozi Wierch II 2020-08-12 Szczegóły
Majova Osterwa VI- 2020-08-12 Szczegóły
Junova Osterwa VI 2020-08-12 Szczegóły
Grań Martina Zadni Gerlach, Gerlach, Litworowy Szczyt, Wielicki Szczyt II 2020-08-12 Szczegóły
Zachodnie żebro Turnia nad Kolebą III 2020-08-11 Szczegóły
Grań Koscielców Zadni Kościelec, Kościelec III 2020-08-11 Szczegóły
Orłowski Hruba Turnia V 2020-08-10 Szczegóły
Pavuci Lezu do neba Jastrzębia Turnia VIII 2020-08-09 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V- 2020-08-09 Szczegóły
Trawers Zamarłej - Motyka Zamarła Turnia V 2020-08-09 Szczegóły
Šibenica priamo + horná časť Dosťpelosť Osterwa VII+ 2020-08-09 Szczegóły
Sprężyna Mały Młynarz VI+ 2020-08-09 Szczegóły
Lewy filar Młynarzowe Widły V 2020-08-09 Szczegóły
Korosadowicz Kołowy Szczyt V 2020-08-09 Szczegóły
Wachowicz wariantem hakowym + nowy wariant do Trawersu Ła-Py Mnich VII 2020-08-09 Szczegóły
Śnieżna Grań Pośrednia Śnieżna Turnia, Wielka Śnieżna Turnia II 2020-08-09 Szczegóły
Lato w Kobylanach Zmarzła Przełęcz VI+ 2020-08-08 Szczegóły
Kurczab Gerlach VI- 2020-08-08 Szczegóły
Čihulov pilier Batyżowiecki Szczyt V+ 2020-08-08 Szczegóły
Odvet, Zakaz stękania, Problemy przy kasie Zadni Kościelec VIII 2020-08-08 Szczegóły
Motyka Mały Kołowy Szczyt VI- 2020-08-08 Szczegóły
Przez Gankową Przełęcz od pn. - wsch. Ganek V 2020-08-08 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2020-08-08 Szczegóły

Strony