Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 2674
Np. 2019-06-22
Np. 2019-06-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Południowy filar Smoczy Szczyt V 2018-08-19 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2018-08-19 Szczegóły
Pilier Karousek-Nejedlo Baranie Rogi IV 2018-08-19 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2018-08-18 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2018-08-18 Szczegóły
Brnčalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2018-08-18 Szczegóły
Motyka Batyżowiecki Szczyt IV 2018-08-18 Szczegóły
Velička Mały Siarkan VI 2018-08-18 Szczegóły
Brncalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Północno-wschodni filar Ganek V 2018-08-18 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka, Żabi Kapucyn V- 2018-08-17 Szczegóły
Pochylého platne Kieżmarski Szczyt VIII- 2018-08-17 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-08-17 Szczegóły
Motyka (Południowy filar) Hruba Turnia IV 2018-08-17 Szczegóły
Motykova cesta Ostry Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Stanislawski Łomnica V 2018-08-13 Szczegóły
Grań Wideł Łomnica, Zachodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Wschodni Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Augustová Osterwa V+ 2018-08-13 Szczegóły
Komarniccy Żłobisty Szczyt IV 2018-08-13 Szczegóły
Puklina v platni Łomnica V+ 2018-08-13 Szczegóły
Filar Brnčala Lodowy Szczyt V 2018-08-10 Szczegóły
Korsvoldov Tanec Skrajna Rzeżuchowa Turnia VII 2018-08-10 Szczegóły
Droga Świerza Wołowa Turnia III 2018-08-10 Szczegóły
Oda na radosľ Kieżmarski Szczyt VII+ 2018-08-08 Szczegóły

Strony