Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2566
Np. 2018-11-14
Np. 2018-11-14
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Šádkova cesta Baranie Rogi IV 2018-08-29 Szczegóły
Tileho hrana Wschodni Żelazny Szczyt VII- 2018-08-29 Szczegóły
Kývala-Zeitler Wschodni Żelazny Szczyt VII- 2018-08-29 Szczegóły
Grań Szarapne-Wysoka Tatry Wysokie, Szarpane Turnie, Smoczy Szczyt, Wysoka IV 2018-08-28 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2018-08-24 Szczegóły
Pavlín - Kráčalík Osterwa V 2018-08-23 Szczegóły
Cesta Autonovy Osterwa VI+ 2018-08-23 Szczegóły
Grań Żabiego Konia Żabi Koń IV- 2018-08-23 Szczegóły
2xGrań Kościelców Kościelec II 2018-08-20 Szczegóły
Ľavá depresia JZ, Lukeš - Sysel Baranie Rogi IV 2018-08-19 Szczegóły
Południowy filar Smoczy Szczyt V 2018-08-19 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2018-08-19 Szczegóły
Pilier Karousek-Nejedlo Baranie Rogi IV 2018-08-19 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2018-08-18 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2018-08-18 Szczegóły
Brnčalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2018-08-18 Szczegóły
Motyka Batyżowiecki Szczyt IV 2018-08-18 Szczegóły
Velička Mały Siarkan VI 2018-08-18 Szczegóły
Brncalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Szczegóły
Północno-wschodni filar Ganek V 2018-08-18 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka, Żabi Kapucyn V- 2018-08-17 Szczegóły
Pochylého platne Kieżmarski Szczyt VIII- 2018-08-17 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-08-17 Szczegóły
Motyka (Południowy filar) Hruba Turnia IV 2018-08-17 Szczegóły

Strony