Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2674
Np. 2019-06-22
Np. 2019-06-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
GGT Gankowa Przełęcz - Pośrednia Rumanowa Przełęcz Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek, Bartkowa Turnia, Wschodnia Rumanowa Czuba IV 2018-11-12 Szczegóły
Zachodnia grań Zadni Mnich III 2018-11-12 Szczegóły
Prawe żebro i prawy filar Trójkątnej Turni Garajowa Strażnica III 2018-11-12 Szczegóły
Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2018-11-12 Szczegóły
Maskov kut Mały Lodowy Szczyt VI 2018-11-12 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2018-11-11 Szczegóły
Południowy filar Podufała Turnia IV 2018-11-11 Szczegóły
Krywańska Grań Krywań III 2018-11-11 Szczegóły
Kut v platni Strzelecka Turnia VII- 2018-11-11 Szczegóły
Prawy Filar Strzelecka Turnia V+ 2018-11-11 Szczegóły
Lewy filar Szczyrbski Szczyt III 2018-11-10 Szczegóły
Jaworowa Grań Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Rogowa Grań, Skrajna Jaworowa Turnia III 2018-11-10 Szczegóły
Klasická cesta Mały Lodowy Szczyt V- 2018-11-09 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch, Wielka Teriańska Turnia II 2018-11-08 Szczegóły
Gálfy - Urbanovič Wielicka Baszta V+ 2018-11-07 Szczegóły
Grań Kończystej Kończysta, Mała Kończysta, Pośrednia Kończysta, Turnia nad Drągiem, Stwolska Turnia II 2018-11-05 Szczegóły
Ocelova nit Osterwa VIII 2018-11-04 Szczegóły
R. Kubín, V. Roland Batyżowiecki Szczyt V 2018-11-04 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2018-11-04 Szczegóły
Wschodnia grań Młynarz II 2018-11-03 Szczegóły
Południowy Filar Kozi Wierch V 2018-11-02 Szczegóły
Pd.-zach. żebrem pn.-zach. grani i pn.-zach. granią Hruba Turnia III 2018-11-02 Szczegóły
lewym żebrem pd.- zach. ściany Hruba Turnia III 2018-10-31 Szczegóły
Załupa H, Grań Kościelca Zadni Kościelec, Kościelec III 2018-10-17 Szczegóły
GGT: Gankowa Przełęcz - Waga Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek, Wschodnia Rumanowa Czuba, Zachodnia Rumanowa Czuba, Wysoka, Ciężki Szczyt III 2018-10-17 Szczegóły

Strony