Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 3370
Np. 2020-10-26
Np. 2020-10-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka VI 2020-08-28 Szczegóły
WHP100 Zadni Kościelec IV 2020-08-28 Szczegóły
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V 2020-08-28 Szczegóły
Klima Linhart Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2020-08-28 Szczegóły
Capelova Skrajna Rzeżuchowa Turnia VI+ 2020-08-28 Szczegóły
Znamka monzunu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V+ 2020-08-28 Szczegóły
Filar Stanisławskiego Pośredni Gerlach IV 2020-08-28 Szczegóły
Motyka WHP 3314 Wschodni Szczyt Wideł V 2020-08-27 Szczegóły
Stanisławski Skrajna Nowoleśna Turnia II 2020-08-27 Szczegóły
Schody do nieba Kazalnica Mięguszowiecka VI+ 2020-08-26 Szczegóły
Motyka Żłobisty Szczyt V 2020-08-26 Szczegóły
114,Stanisławski Kościelec V 2020-08-25 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2020-08-24 Szczegóły
Motyka (WHP1460) Wschodni Żelazny Szczyt VI 2020-08-22 Szczegóły
Środkiem ściany Mały Jaworowy Szczyt VI- 2020-08-22 Szczegóły
Euforia Ściana pod Skokiem VI+ 2020-08-22 Szczegóły
Sprężyna Mnich VII- 2020-08-22 Szczegóły
Niemoralny taniec Ściana pod Skokiem VIII- 2020-08-22 Szczegóły
Nowoleśny Filar + Nowoleśna Grań + Zwalista Staroleśna II 2020-08-22 Szczegóły
Filar Puškášá Czarny Szczyt V 2020-08-22 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń II 2020-08-22 Szczegóły
Komin Sawickiego Gerlach V 2020-08-22 Szczegóły
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2020-08-22 Szczegóły
Kombinacja Lobby-Byczkowski Kościelec VI- 2020-08-22 Szczegóły
Pasja Młynarczyk VIII- 2020-08-22 Szczegóły

Strony