Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 76 - 100
Łącznie: 2939
Np. 2020-01-28
Np. 2020-01-28
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI+ 2019-09-29 Szczegóły
Wschodni filar Wielka Śnieżna Turnia IV 2019-09-29 Szczegóły
Złote runo nicości Mnich IX+ 2019-09-29 Szczegóły
Páleníček - Kút v platni Strzelecka Turnia VI+ 2019-09-24 Szczegóły
Lewy Heinrich Zamarła Turnia VI 2019-09-22 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2019-09-22 Szczegóły
Zarez Wielka Łomnicka Baszta VI+ 2019-09-22 Szczegóły
Lewa Pilchówka Zamarła Turnia V+ 2019-09-22 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2019-09-22 Szczegóły
Droga Klasyczna Mnich IV 2019-09-21 Szczegóły
Rozlucka so slobodou Wielka Granacka Baszta VIII- 2019-09-16 Szczegóły
Południowe Żebro / Droga Świerza Wołowa Turnia III 2019-09-16 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2019-09-16 Szczegóły
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2019-09-15 Szczegóły
Vamos a la placa Ponad Ogród Turnia VI+ 2019-09-15 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt V 2019-09-15 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń II 2019-09-15 Szczegóły
Grań Żabiego Konia Żabi Koń II 2019-09-15 Szczegóły
Birkenmajer Łomnica V+ 2019-09-15 Szczegóły
Puklina v platni Łomnica V+ 2019-09-15 Szczegóły
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2019-09-14 Szczegóły
Vsetko v poriadku Mały Lodowy Szczyt VI+ 2019-09-14 Szczegóły
Ľavým zárezom z kotla Wielka Granacka Turnia IV 2019-09-14 Szczegóły
Čiernobiele sokolíky Batyżowiecki Szczyt VI+ 2019-09-14 Szczegóły
Komin Sawickiego Gerlach IV 2019-09-13 Szczegóły

Strony